proefschrift

Leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen (AYA’s) met kanker

NTVO - 2019, nummer 6, september 2019

dr. S.E.J. Kaal

SAMENVATTING

Op 5 november 2018 promoveerde S.E.J. Kaal aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het proefschrift getiteld ‘Adolescents and young adults (AYA) with cancer: towards optimising age-specific care’. Het onderzoek vond plaats in het Radboudumc, afdeling Medische Oncologie en afdeling Medische Psychologie, onder begeleiding van promotoren prof. dr. W.T.A. van der Graaf en prof. dr. J.B. Prins, en copromotor dr. O. Husson. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen. Een digitale versie van het proefschrift is te vinden op

https://aya4net.nl/wp-content/uploads/2018/10/Proefschrift-Suzanne-Kaal_2018.pdf.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:256–9)

Lees verder

Minimaal invasieve pancreaschirurgie: introductie, ontwikkeling en uitkomstevaluatie

NTVO - 2019, nummer 5, july 2019

dr. J. van Hilst

SAMENVATTING

Op 1 februari 2019 promoveerde Jony van Hilst aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift, getiteld ‘Minimally invasive pancreatic surgery: introduction, development, and outcome assessment’. Het onderzoek dat leidde tot dit proefschrift werd uitgevoerd in het Amsterdam UMC, locatie AMC, voor de ‘Dutch Pancreatic Cancer Group’ en onder begeleiding van prof. dr. M.G.H. Besselink en prof. dr. O.R.C. Busch, en co-promoteren prof. dr. M. Abu Hilal en dr. S. Festen. De belangrijkste bevindingen staan hieronder beschreven en een digitale versie van het proefschrift is te vinden op: https://pure.uva.nl/ws/files/31470318/Front_matter.pdf.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:208–10)

Lees verder

Optimalisatie van radiotherapie voor hersen- en hoofd-halstumoren

NTVO - 2019, nummer 5, july 2019

dr. D.B.P. Eekers

SAMENVATTING

Op 7 december 2018 promoveerde D.B.P. Eekers aan de Universiteit van Maastricht op het proefschrift, getiteld ‘Optimization of brain and head & neck radiotherapy’. Het onderzoek vond plaats bij MAASTRO Clinic onder leiding van prof. dr. P. Lambin, prof. dr. D. De Ruysscher, radiotherapeut-oncologen in Maastricht, en prof. dr. E.G.C. Troost, radiotherapeut- oncoloog te Dresden, Duitsland. In dit artikel staan de belangrijkste bevindingen uit het proefschrift.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:204–7)

Lees verder

Mandibulaire tumorinvasie, aspecten van resectie en reconstructie

NTVO - 2019, nummer 4, june 2019

dr. J.T.M. van Gemert

Samenvatting

Op 13 september 2018 promoveerde J.T.M. van Gemert aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift, getiteld ‘Mandibular tumor invasion, aspects of resection and reconstruction’. Het onderzoek werd uitgevoerd op de afdeling Mondziekten, Kaaken Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht onder begeleiding van promotoren prof. dr. R. Koole en prof. dr. A.J.W.P. Rosenberg, en copromotoren dr. J.H. Abbink en E.M. Van Cann. De belangrijkste bevindingen van het proefschrift staan hieronder beschreven.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:166–9)

Lees verder

Monitoren van ontwikkelingen in de borstkankerzorg: reconstructieve chirurgie, radiotherapie en genexpressieprofielen

NTVO - 2019, nummer 3, may 2019

dr., ir. K. Schreuder

Samenvatting

Op 6 juli 2018 promoveerde Kay Schreuder, werkzaam als onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), aan de Universiteit Twente onder supervisie van zijn promotoren prof. dr. S. Siesling (klinisch epidemioloog, IKNL en Universiteit Twente), prof. dr. H. Struikmans (np, radiotherapeut-oncoloog, Leids Universitair Medisch Centrum) en copromotor dr. T. van Dalen (chirurg, Diakonessenhuis Utrecht). Zijn proefschrift, getiteld ‘Monitoring evolving breast cancer care’, is uitgevoerd in nauwe samenwerking met zorgverleners en geeft inzicht in verschillen en oorzaken van variatie in het gebruik van een directe borstreconstructie, ‘boost’-bestraling en genexpressieprofieltesten. In dit artikel worden de belangrijkste resultaten besproken.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:122–5)

Lees verder

Vermindering van rectumtoxiciteit bij prostaatkankerradiotherapie door implanteerbare rectumspacers

NTVO - 2019, nummer 2, march 2019

dr. B.G.L. Vanneste

Samenvatting

Op 4 juli 2018 promoveerde dr. Ben G.L. Vanneste aan de Universiteit van Maastricht op het proefschrift getiteld ‘Reduction of rectal toxicity in prostate cancer radiation therapy by implantable rectum spacers.’ Het onderzoek werd verricht in MAASTRO Clinic onder begeleiding van promotor prof. dr. P. Lambin (radiotherapeut-oncoloog) en copromotoren dr. E. van Lin (radiotherapeut-oncoloog) en dr. ir. A.L. Hoffmann (klinisch fysicus). Hieronder staan de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. Een digitale versie van het proefschrift is te vinden op http://dx.doi.org/10.26481/dis.20180704bv.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:74–8)

Lees verder

Voorbereiding van MRI-gestuurde radiotherapie voor nierceltumoren

NTVO - 2019, nummer 1, february 2019

dr. F.M. Prins

Samenvatting

Op 31 mei 2018 promoveerde F.M. Prins aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift getiteld ‘Towards MRI guided radiotherapy of renal cell carcinoma’. Het onderzoek werd verricht in het UMC Utrecht, afdeling Radiotherapie, onder begeleiding van promotoren prof. dr. J.J.W. Lagendijk en prof. dr. C.H.J. Terhaard, en copromotoren dr. L.G.W. Kerkmeijer en dr. M.M. Barendrecht. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen. Een digitale versie van de thesis is te vinden op www.publicatie-online.nl/publicaties/f-prins.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2019;16:36–8)

Lees verder
X