Editor’s Pick van dr. Maaike Vos, neuroloog/neuro-oncoloog: niet te missen literatuur voor uw praktijk

september 2022 Editor's pick Oncoloog

In dit onderdeel van de NTVO-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op oncologie. Deze selectie is gemaakt door DR. MAAIKE VOS (neuroloog/neuro-oncoloog en lid van de hoofdredactieraad van NTVO) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

LONGKANKER
CONSOLIDATIEBEHANDELING MET DURVALUMAB VERGROOT DE OVERLEVINGSKANSEN VAN NSCLC-PATIËNTEN

Het opvolgen van chemotherapie met durvalumab als consolidatiebehandeling verbetert de algehele overleving en progressievrije overleving significant bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small-cell lung carcinoma’, NSCLC). Dat blijkt uit de fase III-studie PACIFIC, waarvan de resultaten recent gepubliceerd werden in Journal of Clinical Oncology… Lees meer

OESOFAGUSCARCINOOM
VEELBELOVENDE RESULTATEN VOOR TISLELIZUMAB + CHEMOTHERAPIE ALS EERSTELIJNSBEHANDELING VOOR SLOKDARMKANKER

Tijdens het ESMO-congres 2022 werden tussentijdse gegevens van de fase III-studie RATIONALE-306 gerapporteerd. Deze studie evalueert de werkzaamheid en veiligheid van tislelizumab plus chemotherapie versus placebo plus chemotherapie bij patiënten met gevorderd of gemetastaseerd oesofageaal plaveiselcelcarcinoom in de eerstelijnssetting… Lees meer

HERSENTUMOR
NIEUWE RICHTLIJNEN VOOR BEHANDELING VAN PEDIATRISCHE INTRACRANIËLE TUMOREN IN DE VS

Het National Comprehensive Cancer Network (NCCN) in de Verenigde Staten heeft nieuwe richtlijnen geformuleerd voor de behandeling van kinderen met hersenkankers. Hersenkankers vormen de op twee na meest voorkomende pediatrische kankers, en zijn de voornaamste oorzaak van kankergerelateerde mortaliteit bij kinderen… Lees meer

BORSTKANKER
PEMBROLIZUMAB VERBETERT OVERLEVING BIJ TRIPLE NEGATIEVE BORSTKANKER MET HOGE PD-L1 EXPRESSIE

IIn 2017 werden er in internationale richtlijnen verschillende klinische beslisregels (‘clinical decision rules’, CDR’s) opgesteld voor het management van febriele neutropenie bij jonge kankerpatiënten. Tot dusver zijn deze CDR’s niet grootschalig geïntegreerd in de klinische praktijk, wegens onvoldoende aangetoonde effectiviteit in westerse landen… Lees meer

PROSTAATKANKER
BEWEGING HELPT TEGEN BEZORGDHEID VEROORZAAKT DOOR ACTIEVE SURVEILLANCE BIJ LAAGRISICO PROSTAATKANKER

Veel mannen met laagrisico prostaatkanker ondergaan actieve surveillance, waarbij de ontwikkeling van de ziekte wordt afgewacht. Dit leidt echter tot veel angst en stress bij deze patiënten. Uit een nieuwe studie die is gepubliceerd in de Journal of Urology blijkt dat sportbeoefening tijdens deze surveillance helpt bij het onder controle krijgen van deze emoties… Lees meer