Pembrolizumab verbetert overleving bij triple negatieve borstkanker met hoge PD-L1 expressie

augustus 2022 Oncotrials Willem van Altena
Molecular model of Pembrolizumab, a humanized antibody used in immunotherapy of cancer, 3D illustration. It targets the PD-1 receptor of lymphocytes

Toevoegen van pembrolizumab aan chemotherapie kan de algehele overleving (‘overall survival’, OS) bij vrouwen met triple-negatieve borstkanker (‘triple-negative breast cancer’, TNBC) plus een hoge PD-L1 expressie significant verbeteren. Die conclusie komt naar voren uit de KEYNOTE-355 studie, waarvan onlangs de resultaten werden gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Aan de KEYNOTE-355 studie deden 847 patiënten mee met niet eerder behandelde inoperabele of uitgezaaide TNBC. Zij werden gerandomiseerd (2:1) behandeld met ofwel pembrolizumab plus chemotherapie (n=566) of placebo plus chemotherapie (n=281). De chemotherapie in kwestie was nab-paclitaxel, paclitaxel, of gemcitabine plus carboplatin.

In totaal hadden 636 patiënten een PD-L1 gecombineerde positieve score (‘combined positive score’, CPS) van 1 of hoger, waarvan in 425 in de pembrolizumab-arm en 211 in de placebo-arm. Bij 323 patiënten was de CPS 10 of hoger, met 220 in de pembrolizumab-arm en 103 in de placebo-arm.

Bij de patiënten met een PD-L1 CPS≥1 werd geen significant verschil in OS waargenomen tussen beide behandelarmen. De mediane OS was 17,6 maanden met pembrolizumab en 16,0 maanden met alleen chemotherapie (hazard ratio [HR]: 0,89; 95%-BI: 0,76-1,05; p=0,1125). De grens van 18 maanden overleving werd bereikt door 48,4% van de deelnemers met PD-L1 CPS≥1 in de pembrolizumab-arm en 41,4% van de placebo-arm.

Significante verbetering

Bij de patiënten met een PD-L1 CPS≥10 werd wel een significante verbetering in OS gezien. De mediane OS was 23,0 maanden in de pembrolizumab-arm, en 16,1 maanden bij de groep die alleen chemotherapie ontving (HR: 0,73; 95%-BI: 0,55-0,95; p=0,0185). De grens van 18 maanden overleving werd bereikt door respectievelijk 58,3% en 44,7% van de patiënten met een PD-L1 CPS≥10. De onderzoekers merkten op dat bij een tussentijdse analyse al was vastgesteld dat patiënten met een PD-L1 CPS≥10 met pembrolizumab ook een significante verbetering in progressievrije overleving vertoonden.

Zij stellen dat op basis van deze bevindingen een PD-L1 CPS≥10 een zinvol criterium is om te bepalen of een patiënt met TNBC behandelvoordeel aan de inzet van pembrolizumab bovenop de chemotherapie ontleent.

Referentie

Cortes J, Rugo HS, Cescon DW, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in advanced triple-negative breast cancer. N Engl J Med. Published online July 21, 2022. doi:10.1056/NEJMoa2202809.