Consolidatie-behandeling met durvalumab vergroot de overlevingskansen van NSCLC-patiënten

september 2022 Oncotrials Diede Smeets
Medical Illustration of lung cancer - cancerous area in lungs

Het opvolgen van chemotherapie met durvalumab als consolidatiebehandeling verbetert de algehele overleving (‘overall surivival’, OS) significant, evenals de progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small-cell lung carcinoma’, NSCLC). Dat blijkt uit de fase III-studie PACIFIC, waarvan de resultaten recent gepubliceerd werden in Journal of Clinical Oncology.

Aan de fase III-studie PACIFIC deden 713 patiënten mee met stadium III niet-kleincellig longcarcinoom waarbij na chemoradiotherapie geen progressie van de ziekte waarneembaar was. De patiënten werden gerandomiseerd (2:1) naar durvalumab (n=473) of placebo (n=236). De behandeling werd elke 2 weken intraveneus (10 mg/kg durvalumab) toegediend gedurende 12 maanden.

De mediaan follow-up periode was 34,2 (range: 0,2-74,7) maanden op basis van alle patiënten, en 61,6 (range: 0,4-74,7) maanden voor de patiënten die nog in leven waren bij het afronden van de studie. Aan het eind van de studieperiode waren 58,8% van alle patiënten overleden, te weten 55,5% van de durvalumab-arm en 65,4% van de placebo-arm van de studie.

Van de patiënten toegewezen aan de durvalumab-arm versus placebo-arm waren respectievelijk 49,0% en 34,7% in leven 12 maanden na de start van de behandeling. De studie werd respectievelijk verlaten door 31,3% versus 49,6% van de patiënten vanwege progressie van de ziekte en 15,4% en 9,7% van de patiënten verlieten de studie vanwege bijwerkingen.

SIGNIFICANTE VERBETERING VAN OS EN PFS

Behandeling met durvalumab leidde tot een reductie van 28% in het risico op sterfte vergeleken met placebo (HR [95%-BI]: 0,72 [0,59-0,89]). De mediaan OS was 47,5 maanden bij behandeling met durvalumab versus 29,1 maanden bij placebo. De geschatte vijfjarige algehele overleving was 42,9% in de durvalumab-arm vergeleken met 33,4% in de placebo-arm.

Daarnaast verminderde het risico op progressie of sterfte 45% door toediening van durvalumab vergeleken met placebo (HR [95%-BI]: 0,55 [0,45-0,68]). De mediaan PFS was 16,9 maanden in de durvalumab-arm vergeleken met 5,6 maanden in de placebo-arm. De geschatte vijfjarige progressievrije overleving was 33,1% bij behandeling met durvalumab versus 19,0% bij placebo.

Op basis van deze resultaten concluderen de onderzoekers dat consolidatiebehandeling met durvalumab in navolging van chemoradiotherapie tot een robuuste en langdurige verbetering in OS en PFS kan leiden in patiënten met stadium III niet-kleincellig longcarcinoom.

Referentie

Spigel DR, Faivre-Finn C, Gray JE, et al. Five-Year Survival Outcomes From the PACIFIC Trial: Durvalumab After Chemoradiotherapy in Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer. J Clin Oncol 2022;40:1301-1311