Beweging helpt tegen bezorgdheid veroorzaakt door actieve surveillance bij laagrisico prostaatkanker

september 2022 Zorginnovatie Diede Smeets
Brussels, Belgium

Veel mannen met laagrisico prostaatkanker ondergaan actieve surveillance, waarbij de ontwikkeling van de ziekte wordt afgewacht onder surveillance. Dit leidt echter tot veel angst en stress bij deze patiënten. Uit een nieuwe studie die is gepubliceerd in de Journal of Urology blijkt dat sportbeoefening tijdens deze actieve surveillance helpt bij het onder controle krijgen van deze emoties.

In de ERASE-studie werden de effecten van beweging op prostaatkanker-specifieke bezorgdheid, angst voor kankerprogressie, kwaliteit van leven en psychologische uitkomsten onderzocht bij patiënten met prostaatkanker die actieve surveillance ondergingen.

Hiervoor werden 52 patiënten met prostaatkanker actief gesurveilleerd. De deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd naar hoge-intensiteit intervaltraining (HIIT, n=26) of gebruikelijke zorg (‘usual care’, UC; n=26). De patiënten in de HIIT-groep voerden gedurende 12 weken driemaal per week een aeroob HIIT-programma uit onder supervisie. De patiënt-gerapporteerde uitkomsten werden beoordeeld op baseline en na de interventie. Deze uitkomsten bestonden onder andere uit prostaatkanker-specifieke bezorgdheid (Memorial Anxiety Scale for Prostate Cancer), angst over kankerprogressie (Fear of Cancer Recurrence Inventory), prostaatkanker symptomen (Expanded Prostate Cancer Index Composite), kwaliteit van leven (European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core) en psychologische gezondheid (bijvoorbeeld vermoeidheid, stress en zelfvertrouwen). Analyse van covariantie werd gebruikt om de verschillen tussen de groepen te vergelijken.   

Na 12 weken werden de patiënt-gerapporteerde uitkomsten van 50 van de 52 patiënten (96%) succesvol beoordeeld. De naleving van het HIIT-programma was 96%. Vergeleken met UC verbeterde HIIT significant de totale prostaatkanker-specifieke bezorgdheid, met een aangepast gemiddeld verschil tussen de groepen van -2,7 (95%-BI: -5,0 – -0,4; p=0,024). Daarnaast waren ook de angst voor progressie (p=0,013), hormonale symptomen (p=0,005), waargenomen stress (p=0,037), vermoeidheid (p=0,029) en zelfvertrouwen (p=0,007) afgenomen in de HIIT-groep ten opzichte van de UC-groep

Op basis van deze resultaten concludeerden de onderzoekers dat een HIIT-programma van 12 weken inderdaad prostaatkanker-specifieke bezorgdheid, angst voor kankerprogressie, hormonale symptomen, stress, vermoeidheid en zelfvertrouwen van mannen met prostaatkanker die actieve surveillance ondergaan verbetert. Deze resultaten zullen echter nog moeten worden gevalideerd in grotere studies.

Referentie

Kang D, Fairey AS, Boulé NG, et al. A Randomized Trial of the Effects of Exercise on Anxiety, Fear of Cancer Progression and Quality of Life in Prostate Cancer Patients on Active Surveillance. Journal of Urology 2022;207(4):814-22.