Editor’s Pick van dr. Annemarie Becker-Commissaris, longarts: niet te missen literatuur voor uw praktijk

december 2022 Editor's pick Oncoloog

In dit onderdeel van de NTVO-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op oncologie. Deze selectie is gemaakt door DR. ANNEMARIE BECKER-COMMISSARIS (longarts en lid van de hoofdredactieraad van NTVO) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

ONCOTRIALS
TOEVOEGING NIVOLUMAB AAN NEOADJUVANTE CHEMOTHERAPIE VERLENGT EVENTVRIJE OVERLEVING EN VERHOOGT AANTAL COMPLETE RESPONSEN BIJ NSCLC

Eerder is aangetoond dat bij patiënten met reseceerbaar niet-kleincellige longcarcinoom (‘non-small cell lung cancer’, NSCLC) voordeel is te behalen door ook neoadjuvant of adjuvant chemotherapie te ontvangen in plaats van alleen resectie. Daarnaast bleek uit vroege studies dat een neoadjuvant regime met nivolumab bij deze patiënten tot klinische verbetering kan leiden. Deze bevindingen zijn nader onderzocht in een open-label fase III-studie, waarin een significante verbetering in de eventvrije overleving werd gezien. Deze resultaten werden onlangs gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. Lees meer

KLINIEK IN PRAKTIJK
META-ANALYSE: DE RELATIE TUSSEN DOOR KANKERPATIËNTEN GERAPPORTEERDE UITKOMSTEN EN OVERLEVING

Door patiënten gerapporteerde uitkomsten (‘patient-reported outcomes’, PRO’s) worden steeds belangrijker in de praktijk, omdat ze cruciale informatie opleveren over de ervaringen van patiënten, bijvoorbeeld tijdens kankerbehandelingstrajecten. In deze studie werden de effecten van routinematige beoordelingen van PRO’s op de algehele overleving van volwassen kankerpatiënten onderzocht. De onderzoekers includeerden klinische en observationele studies met een controlegroep waarin interventies gebaseerd op PRO-monitoring vergeleken werden met de standaardbehandeling van kanker in de praktijk. Lees meer

ONCOTRIALS
GEKROMPEN TUMOREN NA ADAGRASIB BIJ NIET-KLEINCELLIG LONGCARCINOOM MET KRASG12C-MUTATIE

De bevindingen van de fase II-studie KRYSTAL-1 demonstreren de werkzaamheid van de KRASG12C-remmer adagrasib bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small cell lung cancer’, NSCLC). De resultaten van deze studie zijn recent gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. KRASG12C is de meest voorkomende ‘driver’-mutatie die wordt waargenomen bij NSCLC-patiënten. Er zijn enkele allel-specifieke remmers ontwikkeld en onderzocht voor hun werkzaamheid en veiligheid in de behandeling van NSCLC. Lees meer

ZORGINNOVATIE
VOORSPELLEN VAN RESPONS OP PD-(L)1-BLOKKADE BIJ NSCLC MET EEN MULTIMODALE AANPAK

Immuuntherapie wordt gebruikt om vrijwel alle patiënten met gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small cell lung cancer’, NSCLC) te behandelen. Het is echter uitdagend gebleken om biomarkers te ontwikkelen met een robuuste voorspellende waarde. In de huidige studie werd de voorspellende waarde onderzocht van een multimodale integratie van medische imaging en histopathologische en genomische karakteristieken. Lees meer

ONCOTRIALS
KEYNOTE-042: OOK NA VIJF JAAR FOLLOW-UP BETERE OVERLEVING OP PEMBROLIZUMAB BIJ NSCLC

Recentelijk zijn de resultaten van de vijfjaarsfollow-up van de KEYNOTE-042-studie gepubliceerd. In deze studie werd het effect van pembrolizumab monotherapie vergeleken met op platina gebaseerde chemotherapie bij patiënten met eerder onbehandeld lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom met een PD-L1 ‘tumor proportion score’ ≥50%, ≥20% en ≥1%. KEYNOTE-042 is een gerandomiseerde fase III-studie waarvan eerder de kortetermijneffecten zijn gerapporteerd. Lees meer