Meta-analyse: de relatie tussen door kankerpatiënten gerapporteerde uitkomsten en overleving

december 2022 Kliniek in Praktijk Diede Smeets
Pensive Caucasian young Woman with cancer after radiation therapy in her home reading text messages on her smartphone in front of PC computer during the day.

Door patiënten gerapporteerde uitkomsten (‘patient-reported outcomes’, PRO’s) worden steeds belangrijker in de praktijk, omdat ze cruciale informatie opleveren over de ervaringen van patiënten, bijvoorbeeld tijdens kankerbehandelingstrajecten.

In deze studie werden de effecten van routinematige beoordelingen van PRO’s op de algehele overleving van volwassen kankerpatiënten onderzocht. De onderzoekers includeerden klinische en observationele studies met een controlegroep waarin interventies gebaseerd op PRO-monitoring vergeleken werden met de standaardbehandeling van kanker in de praktijk.

Studieopzet

Voor deze vergelijking werd de Cochrane ‘risk-of-bias’-tools gebruikt. In totaal werden 6 studies geïncludeerd in deze systematische review, waarvan 2 gerandomiseerde studies, één populatie-gebaseerde cohortstudie, 2 pre-post studies met historische controle en één niet-gerandomiseerde, gecontroleerde studie. De helft van de studies waren mutlicenter-studies, twee werden er uitgevoerd in Europa, drie in de Verenigde Staten en één in Canada. Bij twee van de studies werden alle soorten kanker onderzocht, twee studies richtten zich enkel op longkanker en de andere twee studies keken alleen naar geavanceerde kankers.

Resultaten

Het screeningsproces van de PRO’s vond bij 4 van de 6 studies op elektronische wijze plaats. Door de inclusie van deze 6 studies omvatte de meta-analyse uiteindelijk 130.094 patiënten die een PRO-interventie ondergingen en 120.903 controlepatiënten. Na een jaar was de gepoolde mortaliteitsuitkomst RR=0,77 (95%-BI: 0,76-0,78) zoals bepaald via het ‘common effect’-model en RR=0,82 (95%-BI: 0,60-1,12; p=0,16) zoals bepaald via het ‘random effects’-model. De heterogeniteit was statistisch significant (I2=73%; p<0,01). Het algehele risico op bias werd ingeschat als zijnde gematigd in 5 studies en als ernstig in één studie.

Conclusie

Op basis van deze meta-analyse leek PRO-screening te leiden tot voordelen met betrekking tot overleving. Omdat het routinematig monitoren van PRO’s vaak uitdagend is, zal meer robuust bewijs verzameld moeten worden over de effecten van PRO’s op de mortaliteit van kankerpatiënten, om zo de inzetbaarheid van PRO’s te bekrachtigen.

Referentie

Caminiti C, et al. The Effects of Patient-Reported Outcome Screening on the Survival of People with Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cancers (Basel). 2022 Nov 7;14(21):5470