Gekrompen tumoren na adagrasib bij niet-kleincellig longcarcinoom met KRASG12C-mutatie

december 2022 Oncotrials Diede Smeets
Medical Illustration of lung cancer - cancerous area in lungs

De bevindingen van de fase II-studie KRYSTAL-1 demonstreren de werkzaamheid van de KRASG12C-remmer adagrasib bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small cell lung cancer’, NSCLC). De resultaten van deze studie zijn recent gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

KRASG12C is de meest voorkomende sturende mutatie die wordt waargenomen bij NSCLC-patiënten. Er zijn enkele allel-specifieke remmers ontwikkeld en onderzocht voor hun werkzaamheid en veiligheid in de behandeling van NSCLC.

Adagrasib is een selectieve remmer van KRASG12C, waarvan de veiligheid en werkzaamheid aangetoond zijn in de fase Ib-studie KRYSTAL-1. De werkzaamheid en veiligheid van adagrasib zijn nu verder onder de loep genomen in de fase II-studie KRYSTAL-1.

KRYSTAL-1

Aan de KRYSTAL-1-studie deden 116 NSCLC-patiënten met een KRASG12C-mutatie mee die eerder behandeld waren met chemotherapie en immuuntherapie. De deelnemers kregen tweemaal daags 600 mg adagrasib toegediend. Het primaire eindpunt van de huidige studie was het objectief responspercentage (‘objective response rate’, ORR). Secundaire eindpunten waren de responsduur, progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) en algehele overleving (‘overall survival’, OS).   

Krimp van tumoren

Deze analyse is gebaseerd op de data van de 112 patiënten die beoordeeld konden worden op 15 oktober 2021. De ORR van deze patiënten was 42,9% en de mediane PFS was 6,5 maanden. Bij 79,5% van de patiënten werd krimp van de tumor waargenomen. In een subgroep van patiënten (n=33) die eerder behandeld werden voor hersenmetastasen was de intracraniale ORR 33,3%. Vrijwel alle patiënten (97,4%) ervaarden behandelingsgerelateerde bijwerkingen. Bij 44,8% van de patiënten werden bijwerkingen geobserveerd van graad 3. Daarnaast vonden er twee graad 5-bijwerkingen plaats en werd de behandeling stopgezet bij 6,9% van de patiënten.

Conclusie

De onderzoekers concluderen aan de hand van deze data dat adagrasib effectief lijkt en er in deze studie geen nieuwe veiligheidssignalen naar voren zijn gekomen als resultaat van behandeling van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom met een KRASG12C-mutatie met adagrasib.

Referentie

Jänne PA, Riely GJ, Gadgeel SM, et al. Adagrasib in Non-Small-Cell Lung Cancer Harboring a KRASG12C Mutation. N Engl J Med 2022;387:120-31.