Atezolizumab plus chemotherapie verhoogt overleving bij longkanker

oktober 2019 Oncotrials Eline Feenstra
Medical Illustration of lung cancer - cancerous area in lungs

Het inzetten van atezolizumab samen met chemotherapie als eerstelijnsbehandeling bij niet-plaveiselcel niet-kleincellig longkanker lijkt positief: resultaten gepubliceerd in The Lancet Oncology laten zien dat de combinatietherapie gepaard gaat met een significant hogere overlevingskans en progressievrije overleving bij patiënten met wildtype tumoren.

Dr. West en zijn collega’s testten een combinatiebehandeling van atezolizumab, een anti-PD-L1 antilichaam en chemotherapie en vergeleken dit met een groep patiënten waarbij alleen chemotherapie toegediend werd. De chemotherapie behandeling bestond uit carboplatinum en nab-paclitaxel zonder voorbehandeling met steroïden die mogelijk met atezolizumab kunnen interfereren (IMpower130 studie)(1).

De primaire eindpunten die onderzocht werden waren progressievrije overleving (PFS) en de algemene overleving (OS) bij wildtype patiënten, dat wil zeggen patiënten met EGFR-wildtype of ALK-wildtype tumoren.

Combinatiebehandeling

De groep die de combinatiebehandeling ontving bestond uit een totaal van 451 wildtype patiënten, die in de categorie ‘intention-to-treat’ wildtype populatie werden geschaald. Bovendien werden er 32 patiënten toegevoegd met afwijkingen in het EGFR of ALK gen wat een totaal maakt van 483 ‘intention-to-treat’ patiënten. De chemotherapiegroep bestond uit 228 ‘intention-to-treat’ wildtype patiënten en een totaal van 240 ‘intention-to-treat’ patiënten. Beide groepen werden gedurende 19 maanden gevolgd.

Binnen de wildtype populatie zorgde de combinatiebehandeling voor een significante verhoging van de algemene overleving (OS) van 13,9 naar 18,6 maanden. Dit gold eveneens voor de progressievrije overleving (PFS) waarbij er een stijging van 5,5 naar 7 maanden plaatsvond. Er was geen verbetering in de overleving te zien bij patiënten met levermetastases of afwijkingen in het EGFR- of ALK-gen.

Bijwerkingen

Bijwerkingen van de behandeling werden gerapporteerd bij 24% van de groep die de combinatie van chemotherapie en atezolizumab kreeg , in vergelijking met 13% bij de chemotherapiegroep. In de groep met de combinatiebehandeling verliet 26% de studie wegens bijwerkingen. Dit was 22% bij de chemotherapiegroep. Onder de 473 patiënten die zowel atezolizumab als chemotherapie ontvingen waren er 25 (5%) sterftegevallen. Binnen de chemotherapiegroep bestaande uit 232 patiënten was dit aantal 13 (6%).

De onderzoekers concluderen dat de toevoeging van atezolizumab aan de combinatie van carboplatinum en nab-paclitaxel als eerstelijns therapie de totale overleving en de progressievrije overleving van patiënten met stadium IV niet-plaveiselcel niet-kleincellig longkanker zonder ALK- of EGFR-mutaties, significant verhoogt. Deze bevindingen ondersteunen het inzetten van atezolizumab in combinatie met op platinum-gebaseerde chemotherapie als eerstelijns behandeling van gemetastaseerde NSCLC.

Bron
1. West H, McCleod M, Hussein M, et al. Atezolizumab in combination with carboplatin plus nab-paclitaxel chemotherapy compared with chemotherapy alone as first-line treatment for metastatic non-squamous non-small-cell lung cancer (IMpower130): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2019 Jul;20(7):924-937. doi: 10.1016/S1470-2045(19)30167-6. Epub 2019 May 20.

Het onderzoek werd gesponsord door F. Hoffmann-La Roche.