richtlijnen

Revisie van de richtlijn ‘Dyspneu in de palliatieve fase’

NTVO - 2016, nummer 2, march 2016

dr. A. de Graeff , drs. A. Kodde , drs. A.A.F. Baas , E. Jordens , dr. J. Vlayen , drs. M.G. Gilsing , drs. P.J. Schimmel

Samenvatting

De richtlijn ‘Dyspneu in de palliatieve fase’ is in 2015 herzien. De leden van de werkgroep waren gemandateerd namens diverse wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen. Aan de hand van een knelpuntenanalyse zijn uitgangsvragen geformuleerd. De uitgangsvragen over niet-medicamenteuze en medicamenteuze symptomatische behandeling van dyspneu zijn ‘evidence-based’ uitgewerkt. In het artikel wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de richtlijn.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:53–6)

Lees verder

Radium-223 bij de behandeling van castratieresistente prostaatkanker met symptomatische botmetastasen

NTVO - 2016, nummer 1, february 2016

prof. dr. A. Beeker , prof. dr. I.J. de Jong , prof. dr. J.F. Verzijlbergen , prof. dr. S. Osanto , prof. dr. T. M. de Reijke , prof. dr. W.R. Gerritsen , dr. W.V. Vogel

Samenvatting

In de vigerende versie van de Nederlandse richtlijn voor de behandeling van prostaatkanker uit 2014 is radium-223-dichloride (radium-223) opgenomen als een van de laatste toevoegingen aan het arsenaal van middelen voor de behandeling van gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC), maar nog niet beoordeeld. Een multidisciplinair panel van Nederlandse medisch specialisten heeft zich gebogen over de (voorlopige) positionering van radium-223 bij mCRPC. De belangrijkste aanbevelingen van het panel luiden: radium-223 is een weinig toxische behandelmogelijkheid die bij patiënten met mCRPC en symptomatische botmetastasen kan worden ingezet; radium-223 heeft in tegenstelling tot bètastraling-emitterende radiofarmaca een levensverlengend effect getoond; radium-223 kan binnen de geregistreerde indicatie worden ingezet zowel bij patiënten die met chemotherapie zijn behandeld als bij patiënten die geen chemotherapie kunnen of willen krijgen.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2016;13:18–23)

Lees verder

Gedeeltelijke herziening richtlijn Basaalcelcarcinoom

NTVO - 2015, nummer 8, december 2015

dr. N.W.J. Kelleners-Smeets , drs. R.A. Kuin

Samenvatting

In 2014 is de richtlijn Basaalcelcarcinoom (BCC) gedeeltelijk herzien. Wat de behandeling van het BCC betreft, is de richtlijn herzien op het onderdeel ‘superficieel BCC’ en is het hoofdstuk ‘Systemische medicamenteuze therapie: vismodegib’ toegevoegd. Daarbij is het hoofdstuk ‘Incidentie en prevalentie’ toegevoegd en zijn de hoofdstukken ‘Leidraad tot keuze van een behandeling’ en het hoofdstuk ‘Follow-up’ geüpdatet.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:317–20)

Lees verder

Nieuwe richtlijn voor patiënten met wervelmetastasen van solide tumoren en wervellokalisaties van hematologische tumoren

NTVO - 2015, nummer 7, november 2015

drs. A.C.M. van der Togt-van Leeuwen , dr. W. Taal

Samenvatting

In 2015 is de multidisciplinaire ‘evidence-based’ richtlijn ‘Wervelmetastasen’ van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) verschenen. Deze richtlijn betreft patiënten met wervelmetastasen van solide tumoren en wervellokalisaties van hematologische tumoren. In dit artikel worden enkele belangrijke aanbevelingen op het gebied van diagnostiek, behandeling en het vervolgtraject besproken.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:277–80)

Lees verder

Revisie richtlijn Gliomen: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

NTVO - 2015, nummer 6, september 2015

dr. F.Y.F.L. de Vos , drs. G.H. Schrier , drs. H.L. van der Weide , dr. J.E.C. Bromberg , prof. dr. M. Smits , dr. P.C. de Witt Hamer , S. Bossmann , dr. T. Seute

Samenvatting

Op 15 april 2015 is de gereviseerde multidisciplinaire richtlijn gliomen geautoriseerd. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de richtlijn besproken.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:232–4)

Lees verder

De richtlijn PTEN hamartoom tumorsyndroom

NTVO - 2015, nummer 4, june 2015

B.A.H. Caanen , dr. C.M. Kets , prof. dr. H.F.A. Vasen , dr. H.M. Zonderland , J. van der Meijden , dr. J.A. de Hullu , drs. J.H. Schieving , dr. M.J. Velthuis , prof. dr. N. Hoogerbrugge , dr. P. Bult , drs. S. Pouwels , S.W. ten Broeke MSc, prof. dr. T.P. Links

Samenvatting

Onlangs is de nieuwe multidisciplinaire consensusbased richtlijn PTEN hamartoom tumorsyndroom (PHTS) verschenen. In dit artikel worden de belangrijkste aanbevelingen over de herkenning, diagnostiek, surveillance, behandeling en begeleiding van patiënten met PHTS besproken.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:160–3)

Lees verder

Gedeeltelijke revisie richtlijn Oesofaguscarcinoom: de wijzigingen op een rij

NTVO - 2015, nummer 2, march 2015

drs. J.J.F. de Groot , prof. dr. P.D. Siersema

Samenvatting

Bij de vorige revisie van de multidisciplinaire richtlijn Oesofaguscarcinoom (december 2010) is afgesproken deze richtlijn voortaan te onderhouden als ‘levende richtlijn’. In het najaar van 2014 is de eerste tussentijdse revisie afgerond. Dit artikel beschrijft de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen, maar ook de weg daar naartoe; een proces van vallen en opstaan met enkele leerpunten voor toekomstige modulaire revisies.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2015;12:74–7)

Lees verder
X