Adjuvant osimertinib halveert overlijdensrisico bij volledig gereseceerd niet-kleincellig longkanker

juni 2023 Oncotrials Willem van Altena

Dit artikel is onderdeel van de Editor’s Pick van dr. Judith Herder, bestaande uit een selectie van klinisch relevante literatuur op het gebied van (long)kanker. In deze selectie komen onder andere artikelen over nieuwe behandelingen voor kleincellig longcarcinoom, AI-modellen voor kanker met een onbekende primaire tumor en ongelijkheid in onvervulde zorgbehoeften aan bod.
Bekijk hier de gehele selectie.

Een laatste analyse van de algehele overleving (OS) voor osimertinib (op de markt gebracht door AstraZeneca onder de merknaam Tagrisso) toonde aan dat volledig gereseceerde patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) in een vroeg stadium, die de EGFR-tyrosinekinaseremmer na de operatie kregen, een 51% lager risico op overlijden hadden in vergelijking met placebo. De nieuwste bevindingen van de fase III ADAURA-studie werden onlangs onthuld tijdens de jaarlijkse conferentie van de American Society of Clinical Oncology (ASCO).

ADAURA-studie

“Samen met de praktijkveranderende ziektevrije overleving (DFS)-gegevens van onze primaire analyse, geeft het OS-voordeel vertrouwen dat adjuvant osimertinib de zorgstandaard is voor patiënten met gereseceerd EGFR-gemuteerd NSCLC in stadium IB-IIIA,” verklaarde hoofdauteur Roy Herbst, eraan toevoegend dat hij gelooft dat “de resultaten van de ADAURA-studie de toegang tot behandeling zullen verbreden” voor deze populatie.

De ADAURA-studie includeerde 682 patiënten met stadium IB-IIIA EGFR-gemuteerd NSCLC die een volledige tumorresectie hadden ondergaan. Deelnemers werden gerandomiseerd om eenmaal daags oraal osimertinib of placebo te ontvangen gedurende drie jaar of tot terugkeer van de ziekte.

In een eerdere rapportage had AstraZeneca al gemeld dat osimertinib het primaire eindpunt had behaald, met een afname van 77% op het risico van recidief of overlijden bij patiënten in stadium II-IIIA, en een mediane ziektevrije overleving (DFS) van bijna 5,5 jaar. De risicovermindering was 73% in de totale onderzoekspopulatie die patiënten met NSCLC stadium IB-IIIA omvatte. De verbetering van de DFS werd gezien ongeacht eerdere adjuvante chemotherapie of ziektestadium.

Algehele overleving

Ook het belangrijkste secundaire eindpunt van OS is behaald. Volgens de uiteindelijke analyse die tijdens ASCO werd beschreven, was de vijfjaars OS bij patiënten met stadium II-IIIA ziekte 85% met adjuvante osimertinib versus 73% in de placebo-arm. Voor patiënten met IB-IIIA NSCLC waren de percentages respectievelijk 88% en 78%. De mediane OS werd in geen van beide populaties of behandelingsgroepen bereikt.

Op basis van eerdere resultaten van de ADAURA-studie werd osimertinib in de VS en de EU eerder al goedgekeurd als adjuvante behandeling voor NSCLC in een vroeg stadium na tumorresectie bij bepaalde patiënten.

Andere onderzoeken die osimertinib testen in eerdere stadia van longkanker zijn de NeoADAURA-studie in een neoadjuvante resectabele setting, ADAURA2 in een stadium IA2-IA3 adjuvante resectabele setting en LAURA in een stadium III lokaal gevorderde onresectabele setting.

Referentie

Tsuboi M, Herbst RS, John T, ; ADAURA Investigators. Overall Survival with Osimertinib in Resected EGFR-Mutated NSCLC. N Engl J Med. 2023 Jun 4. doi: 10.1056/NEJMoa2304594. Epub ahead of print. PMID: 37272535.