Editor’s Pick van dr. Judith Herder, longarts: niet te missen literatuur voor uw praktijk

oktober 2023 Editor's pick Van de redactie

In dit onderdeel van de NTVO-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op oncologie. Deze selectie is gemaakt door DR. JUDITH HERDER (longarts en lid van de hoofdredactieraad van NTVO) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

NIEUW MODEL ZOEKT MEE NAAR DE BRON VAN KANKER MET ONBEKENDE OORSPRONG

Wanneer de standaard diagnostische onderzoeken, inclusief radiologie- en pathologiebeoordelingen, er niet in slagen om de primaire locatie van een gemetastaseerde kanker te vinden, wordt dit gediagnosticeerd als kanker van onbekende primaire oorsprong (primaire tumor onbekend, PTO). Met een nieuwe ‘machine learning’-tool hopen onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology en het Dana-Farber Cancer Institute het gemakkelijker te maken om de oorsprong van PTO te identificeren. De uitkomsten van deze studie werden gepubliceerd in het tijdschrift Nature Medicine. Lees meer

ONGELIJKHEID IN ONVERVULDE ZORGBEHOEFTEN BIJ PATIËNTEN MET KANKER

Uit eerdere studies is gebleken dat de ondersteunende zorgbehoeften van patiënten met kanker vaak onvervuld gaan. Om beter inzicht te krijgen in de ambulante zorgbehoeften van deze patiënten werd in de Verenigde Staten een cohortstudie uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek werden recent gepubliceerd in JAMA Network Open en leggen nieuwe ongelijkheden bloot tussen verschillende bevolkingspopulaties. Lees meer

TOEVOEGING VAN NIVOLUMAB AAN NEOADJUVANTE CHEMOTHERAPIE VERLENGT EVENTVRIJE OVERLEVING BIJ NIET-KLEINCELLIGE LONGKANKER

In de fase II-studie NEOSTAR hebben neoadjuvante behandelingen gebaseerd op nivolumab veelbelovende klinische activiteit getoond bij patiënten met ‘non-small cell lung carcinoma’, NSCLC). In The New England Journal of Medicine werden eerder dit jaar de uitkomsten gepubliceerd van de fase III-studie CheckMate 816, waarmee gepoogd werd duidelijkheid te scheppen over de toegevoegde waarde van nivolumab bij de neoadjuvante behandeling van resectabele NSCLC. Lees meer

IMBRELLA A: 5-JAARSOVERLEVING VAN GEVORDERD SCLC BIJ EERSTELIJNSBEHANDELING MET ATEZOLIZUMAB EN CHEMOTHERAPIE

De introductie van imuunchemotherapie heeft het behandellandschap voor patiënten met gevorderd kleincellig longcarcinoom (‘extensive stage small cell lung carcinoma’, ES-SCLC) doen ontwikkelen, maar toch blijft deze vorm van kanker lastig te bestrijden. Tijdens het World Conference of Lung Cancer 2023 werden de 5-jaarsoverlevingsdata gepresenteerd van de fase IV-studie IMbrella A, waarin de effectiviteit van atezolizumab immuunchemotherapie bij ES-SCLC is onderzocht. De nieuwe data tonen een overlevingsvoordeel aan van deze behandeling op lange termijn. Lees meer

ADJUVANT OSIMERTINIB HALVEERT OVERLIJDENSRISICO BIJ VOLLEDIG GERESECEERD NIET-KLEINCELLIG LONGKANKER

Een laatste analyse van de algehele overleving (OS) voor osimertinib (op de markt gebracht door AstraZeneca onder de merknaam Tagrisso) toonde aan dat volledig gereseceerde patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) in een vroeg stadium, die de EGFR-tyrosinekinaseremmer na de operatie kregen, een 51% lager risico op overlijden hadden in vergelijking met placebo. De nieuwste bevindingen van de fase III ADAURA-studie werden onlangs onthuld tijdens de jaarlijkse conferentie van de American Society of Clinical Oncology (ASCO). Lees meer