COPD onafhankelijke risicofactor longkanker

april 2020 Oncotrials Eline Feenstra

Chronische obstructieve longziekte (‘chronic obstructive pulmonary disease’, COPD) wordt geassocieerd met een verhoogd risico op de ontwikkeling van longkanker. Deze associatie is echter nog onduidelijk bij niet-rokers. Hoewel tot 39% van de COPD-patiënten nooit rookt, is er zeer beperkt bewijs voor het verband tussen COPD en de incidentie van longkanker in deze groep. Een nieuwe Koreaanse cohortstudie laat zien dat ook wanneer de patiënt nooit gerookt heeft, COPD een verhoogd risico op longkanker met zich meebrengt.

Het doel van de studie was om bij niet-rokers met COPD het risico op longkanker in te schatten en om dit te vergelijken met het risico bij rokers. In totaal werden er 338.548 proefpersonen geïncludeerd van 40 tot 84 jaar oud. Deelnemers die bij aanvang al kanker hadden werden uitgesloten van de studie (n=8999). Dit gold eveneens voor deelnemers waarbij informatie over de body mass index of rookstatus ontbrak (n=23 070). De uiteindelijke steekproef bedroeg 338.548 deelnemers (146.996 mannen en 191.552 vrouwen). Tijdens een follow-up van 2.355.005 persoonsjaren (mediane follow-up 7,0 jaar) ontwikkelden 1.834 deelnemers longkanker.

Onafhankelijke risicofactor

In vergelijking met niet-rokers zonder COPD waren de hazard ratio’s (95% BI) voor longkanker bij niet-rokers met COPD, ooit-rokers zonder COPD en ooit-rokers met COPD respectievelijk 2,67 (2,09-3,40), 1,97 (1,75-2,21) en 6,19 (5,04 tot 7,61). In dit grote nationale cohortonderzoek was COPD een sterke onafhankelijke risicofactor voor de incidentie van longkanker bij niet-rokers. Dit impliceert dat COPD-patiënten een hoog risico lopen op longkanker, ongeacht de rookstatus.

Concluderend kan gesteld worden dat COPD in Korea een sterke onafhankelijke risicofactor was voor de incidentie van longkanker bij niet-rokers. Bovendien hadden niet-rokers met COPD minimaal een vergelijkbaar risico op longkanker als rokers zonder COPD. Om deze reden kan het nuttig zijn om COPD-patiënten te screenen op longkanker, ongeacht de rookstatus.

Bron
1. BMJ Journals – Thorax