Verbetering in longkankerscreening met nieuwe biomarkercombinatie

januari 2022 Zorginnovatie Marjolein Haakman-Groot

In een nieuwe studie van dr. Johannes Fahrmann en collega’s, onlangs gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology, werd getracht een beter predictiemodel voor longkanker op te zetten dan de huidige standaard, de ‘US Preventive Services Task Force’(USPSTF)-criteria.1 Zo zouden meer individuen kunnen worden geïdentificeerd die een verhoogd risico op longkanker lopen.

De onderzoekers maakten gebruik van biospecimens en data uit de ‘prostate lung colorectal ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial’ om de effectiviteit van een vier-biomarker eiwitpaneel (‘four-marker protein panel’, 4MP) te testen. Dit paneel bestond uit de precursor-vorm van surfactanteiwit B, het kankerantigeen 125, het carcino-embryonaal-antigeen en het cytokeratine-19-fragment, in combinatie met een longkankerrisicopredictiemodel (PLCOm2012). Het 4MP werd onderzocht in 1.299 serumsamples die verzameld waren voor longkankerdiagnosis en 8.709 gezonde serumsamples.

Meer echt-positieven en minder fout-positieven met 4MP+PLCO

De inzet van 4MP resulteerde in een ‘receiver operating characteristic’(ROC)-curve van 0,79 (95%-BI: 0,77-0,82) voor casussamples die binnen een jaar voor de diagnose waren gesteld. Daarnaast werd een gevoeligheid (uitgedrukt in ROC-curve) van 0,74 vastgesteld van het 4MP-panel in de gehele sampleset. Wanneer 4MP werd gecombineerd met PLCOm2012 was de gevoeligheid 0,85 (95%-BI: 0,82-0,88) bij casussamples die een jaar voor diagnose waren genomen.

Vergeleken met de standaard van het moment, de USPSTF2021-criteria,  was de combinatie van 4MP en PLCOm2012 zowel significant sensitiever als specifieker. De combinatie was dus zowel beter in het voorspellen of bij de persoon bij het sample was afgenomen inderdaad longkanker zou worden vastgesteld, als beter in het voorspellen of er bij de persoon bij wie het sample was afgenomen géén longkanker zou worden vastgesteld. In een subgroep van PLCO-patiënten die 10 of meer pakjaren hadden, kon er aan de hand van de 4MP-PLCOm2012-combinatie bij een jaarlijkse screening 9,2% meer longkankergevallen worden voorspeld, en zouden er 13,7% minder mensen doorverwezen worden vanwege een fout-positieve test, in vergelijking met USPSTF2021-criteria.

CONCLUSIE

De nieuwe 4MP- PLCOm2012-combinatie bleek significant beter in het voorspellen van longkankerrisico dan de huidige standaard. De inzet van deze combinatie met bloedgebaseerde biomarkers kan daarom de screening van longkankerpatiënten verbeteren, waaronder voor zware rokers.

Referentie

1. Fahrmann J, Marsch T, Irajizad E, et al. Blood-Based Biomarker Panel for Personalized Lung Cancer Risk Assessment. Journal of Clinical Oncology 2022;21:01460.