Lurbinectedine plus pembrolizumab verbetert overleving bij recidief kleincellige longkanker

oktober 2023 Farmanieuws Willem van Altena

Tijdens het jaarcongres van European Society for Medical Oncology (ESMO), dat tussen 20 en 24 oktober plaatsvindt in Madrid presenteert het Spaanse farmaceutische bedrijf PharmaMar nieuwe data over de inzet van lurbinectedine bij kleincellige longkanker (SCLC). Het gaat om resultaten van de LUPER-studie, een fase I/II studie waarbij lurbinectidine in combinatie met pembrolizumab wordt geëvalueerd in recidief SCLC.

LUPER-studie

Uit de LUPER-studie blijkt dat de combinatie van lurbinectedine en pembrolizumab een effectieve tweedelijnsbehandeling is voor SCLC bij patiënten die geen voorafgaande immuuntherapie hebben gekregen, waarbij in sommige gevallen diepe en duurzame responsen worden bereikt. Dat alles bij een beheersbaar veiligheidsprofiel zonder nieuwe tekenen van toxiciteit bij het combineren van de twee geneesmiddelen.

De behandeling behaalde een bevestigde respons van 46,4%, waaronder diepe en duurzame responsen die bij sommige patiënten langer dan een jaar aanhielden. De mediane progressievrije overleving (PFS) was significant langer voor platina-gevoelige patiënten in vergelijking met platina-resistente patiënten, met een PFS van respectievelijk 10 versus 3 maanden.

Momenteel heeft de enige andere behandeling dan lurbinectedine die in de afgelopen 2 decennia voor deze indicatie is goedgekeurd, een respons van slechts ongeveer 20% en een PFS van 4 maanden, naast een zeer aanzienlijke toxiciteit.

Meer informatie

Lees meer over de LUPER-studie op ClinicalTrials.gov