Subcutane toediening atezolizumab werkt even goed als intraveneuze, maar kost veel minder tijd

augustus 2023 Farmanieuws Willem van Altena
Medical Illustration of lung cancer - cancerous area in lungs

Een subcutane versie van de PD-L1 remmer atezolizumab (op de markt gebracht door Roche onder de merknaam Tecentriq) heeft zijn eerste goedkeuring gekregen, in dit geval door regelgevende instanties in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat daarbij om dezelfde indicaties als de intraveneuze formulering. Maar subcutaan atezolizumab kan in ongeveer zeven minuten worden toegediend, vergeleken met 30 tot 60 minuten voor de intraveneuze infusie.

Het subcutaan toedienen van atezolizumab biedt patiënten daarmee een snellere en flexibelere behandelingsoptie met hetzelfde bijwerkingenprofiel dat al bekend was. Marketingaanvragen voor subcutaan atezolizumab, dat gebruik maakt van Halozyme Therapeutics’ Enhanze geneesmiddelentoedieningstechnologie, worden nu ook onderzocht in de EU en de VS.

In Nederland wordt atezolizumab momenteel ingezet bij de volgende indicaties:

  • Niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) in een vroeg stadium;
  • Gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC);
  • Hepatocellulair carcinoom (HCC)

De goedkeuring van subcutaan atezolizumab in het Verenigd Koninkrijk is gebaseerd op de bevindingen van de Fase Ib/III IMscin001-studie, die vergelijkbare niveaus van de immunotherapie in het bloed lieten zien bij subcutane toediening, bij een bijwerkingenprofiel dat overeenkomt met de intraveneuze formulering. Verder was de werkzaamheid, zoals gemeten door de totale respons en progressievrije overleving, vergelijkbaar tussen de twee toedieningsmethoden.

Volgens de Britse nationale gezondheidsorganisatie NHS wordt verwacht dat de meerderheid van de ongeveer 3600 patiënten die jaarlijks in Engeland met de behandeling met atezolizumab beginnen, zullen overstappen naar de subcutane formulering. De NHS voegde eraan toe dat de subcutane versie van atezolizumab even duur zal zijn als de intraveneuze vanwege prijsafspraken met Roche.

Referentie

Burotto M, Zvirbule Z, Mochalova A, et al. IMscin001 Part 2: a randomised phase III, open-label, multicentre study examining the pharmacokinetics, efficacy, immunogenicity, and safety of atezolizumab subcutaneous versus intravenous administration in previously treated locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer and pharmacokinetics comparison with other approved indications. Ann Oncol. 2023 Aug;34(8):693-702. doi: 10.1016/j.annonc.2023.05.009. Epub 2023 Jun 1. PMID: 37268157.