Radiotherapie in Nederland – inzicht middels overzicht

januari 2022 NVRO Van de redactie

De eerste studie van het NVRO-IKNL-samenwerkingsproject ‘Radiotherapie in Nederland – inzicht middels overzicht’ is gepubliceerd in het Journal Lung Cancer. De studie onderzoekt trends en variatie in de behandeling van niet-kleincellig longkanker in de periode 2008-2018 en kan worden gevonden (open access) via Pubmed en deze link:

https://www.lungcancerjournal.info/action/showPdf?pii=S0169-5002%2821%2900120-3.

Voor deze studie is ook een poster gemaakt voor het European Lung Cancer Virtual Congress 2021, te raadplegen via

https://nvro.nl/images/Evers_et_al_Trends_and_variation_in_NSCLC_st_I-III_treatment_in_NL.pdf.