PODCAST: Harry Groen over de GEOMETRY mono-1-studie

juli 2020 ASCO 2020 Van de redactie

In deze aflevering bespreekt Harry Groen de data van de GEOMETRY mono-1-studie. Luister om op te hoogte te zijn van de laatste resultaten van de behandeling met capmatinib bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom die een METexon14-mutatie of MET-amplificatie hebben.