PODCAST: Egbert Smit over de DESTINY-Lung01-studie

juli 2020 ASCO 2020 Van de redactie

In deze (Engelse) podcast vertelt prof. dr. Egbert Smit over de interimresultaten van de DESTINY-Lung01-studie. In dit onderzoek werden patiënten met gemetasteerde niet-kleincellige longkanker en een HER-mutatie behandeld met trastuzumab deruxtecan (T-DXd). Luister nu en hoor meer over de resultaten en implicaties van deze studie.