Nieuwe behandelstrategie moet overleving slokdarmkanker sterk verbeteren

september 2021 Zorg van de toekomst Gioia Schaar

Slokdarmkanker (oesofaguscarcinoom) is een vorm van kanker met een slecht vooruitzicht; de 5-jaarsoverlevingskans is op dit moment maar 24%. Internist-oncoloog Hanneke van Laarhoven (Amsterdam UMC) denkt dat dit percentage 15% hoger zou kunnen zijn dankzij een nieuwe behandelstrategie. Die kan nu onderzocht worden dankzij de acht miljoen euro zorgsubsidie die haar team heeft gekregen van ZonMw en Zorginstituut Nederland.

Bij patiënten met slokdarmkanker keert in de helft van de gevallen de ziekte weer terug na behandeling en operatie. De helft van de patiënten overleeft dit niet. De therapie die Van Laarhoven wil onderzoeken richt zich op het blokkeren van de HER2-receptor. Deze receptor signaleert de tumor dat deze verder kan groeien. Bij 15% van de patiënten met slokdarmkanker komt deze receptor voor. Het blokkeren hiervan kan dus mogelijk de overlevingskans voor deze groep patiënten vergroten.

Naast de standaard CROSS-behandeling bestaande uit chemotherapie, een operatie en bestraling, wil het onderzoeksteam de medicijnen pertuzumab en trastuzumab toevoegen aan het behandelplan. In het laboratorium leken deze medicamenten erg goed te werken en ook in onderzoeken bij borstkanker leek deze medicatie een gunstig effect te hebben bij HER2-positieve borstkanker. Van Laarhoven en haar team verwachten door deze medicatie een verbetering in de 5-jaarsoverleving van 15%. “Dat is veel, maar we willen echt dat deze behandeling een belangrijk resultaat geeft. De toevoeging van pertuzumab en trastuzumab maakt de behandeling namelijk duurder en voor de patiënt intensiever”, legt Van Laarhoven uit.

Prijsdaling

Verder wordt er verwacht dat de toevoeging van de medicatie de kosteneffectiviteit voor de behandeling van slokdarmkanker positief zal beïnvloeden. Het patent van pertuzumab verloopt in het jaar 2023, wat waarschijnlijk zal leiden tot een prijsdaling omdat er dan mogelijk goedkopere versies van het medicijn op de markt kunnen komen. Verwacht wordt dat de QALY’s (quality adjusted life years), dit zijn de gewonnen levensjaren van goede kwaliteit, erg goed zullen zijn.

“Het onderzoek is belangrijk,” zegt Van Laarhoven, “omdat we, als de nieuwe behandeling werkt, de overleving van deze groep patiënten substantieel verbeteren, met behoud van kwaliteit van leven. We spreken voor deze groep dan echt over genezing. En wie weet: als onze verwachtingen blijken te kloppen, geeft dit onderzoek inspiratie om hetzelfde te doen bij andere HER2-positieve vormen van kanker.”

Nieuwe behandelmethoden

Concluderend is de investering in het onderzoek dus veelbelovend en verwachten Van Laarhoven en haar team goede resultaten. Als uit dit onderzoek naar voren komt dat HER2-positieve slokdarmkanker goed behandeld kan worden met pertuzumab en trastuzumab, dan opent dit deuren naar nieuwe behandelmethoden voor andere vormen van HER2-positieve kanker. Het onderzoek kan dus van groot belang zijn in de oncologische wereld.

Meer informatie

Lees meer over het subsidieprogramma Veelbelovende Zorg 2021 op de website van Zorginstituut Nederland.

Hoofdstuk over slokdarmkanker in de NTVO Oncopedia.

Klinische studie door Von Minckwitz en collega’s over behandeling HER2-positief borstkanker met pertuzumab en trastuzumab in wetenschappelijk vaktijdschrift New England Journal of Medicine.