Chronische tandvleesklachten kunnen een voorbode zijn van diverse soorten kanker

september 2020 Beter Leven Willem van Altena
Beautiful smiling model with dental floss- XXXL Image

Ongezond tandvlees kan leiden tot veel grotere problemen dan een slechte adem of tandproblemen. Onderzoekers van de Harvard T.H. Chan School of Public Health hebben vastgesteld dat mensen die een historie van tandvleesproblemen hebben een grotere kans lopen om maagkanker of keelkanker te krijgen dan mensen met gezond tandvlees. Het medisch vakblad Gut publiceerde op 20 juli de bevindingen van dit onderzoek.

Volgens hoofdonderzoeker Mingyang Song, assistent-hoogleraar in klinische epidemiologie en voeding, hebben mensen met tandvleesaandoeningen en mensen die meerdere tanden verloren hebben een hoger risico op maag-, slokdarm- of keelkanker, zelfs als andere risicofactoren worden meegewogen. Hoge systemische inflammatie die veroorzaakt wordt door tandvleesproblemen kan een rol spelen in de ontwikkeling van kanker, en dat geldt ook voor bacteriën in de mond en het tandvlees.

In de observationele studie analyseerden de onderzoekers uit Harvard data van twee grote studies met gegevens van bijna 150.000 personen over een periode van 28 jaar. Het bleek dat mensen met een historie van tandvleesaandoeningen 43% meer kans op slokdarmkanker en 52% meer kans op maagkanker hadden dan mensen met gezond tandvlees. Bij mensen die vanwege hun tandvleesproblemen tanden verloren waren was het risico nog hoger. De onderzoekers waarschuwen wel dat de studie puur observationeel is, en niet bewijst dat tandvleesproblemen tot kanker leiden.

Colorectale kanker

Ook in het vakblad Cancer Prevention Research verscheen een artikel op basis van onderzoek door professor Song en zijn team. In dat artikel wordt gewezen op een mogelijk verband tussen tandvleesproblemen en een hoger risico op colorectale kanker. Vergeleken met mensen met gezond tandvlees hebben mensen met tandvleeslijden een 17% hoger risico op ‘serrated’ poliepen, een ‘gekartelde’ vorm van darmpoliep die als een pre-kankerstadium wordt gezien. Daarnaast hebben ze een 11% hoger risico om een conventioneel adenoom te ontwikkelen. Tegelijk geven de onderzoekers aan dat ook het verlies van vier of meer tanden voor een 20% hogere kans op gevaarlijke darmpoliepen geeft.

Aanbevelingen

Tandvleesproblemen zijn te voorkomen door een goede mondhygiëne. Tweemaal daags poetsen, flossen en regelmatig een mondhygiënist en/of tandarts bezoeken maken daar onderdeel van uit. Kijk voor meer tips en aanbevelingen van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkunde op de website Allesoverhetgebit.nl.

Bronnen

Lees het artikel in Gut magazine hier

Lees het artikel in Cancer Prevention Research hier