Mogelijk verband antidepressiva gebruik en hart- en vaatziekten bij prostaatkanker oud-patiënten

maart 2020 Medisch onderzoek Willem van Altena
white pills spilling out of medicine bottle

Mannen die voor prostaatkanker behandeld zijn én antidepressiva innemen, hebben een fors hoger risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een onderzoek door Barbara Wollersheim aan het NKI-AvL in Amsterdam, waarover onlangs een artikel verscheen in het vaktijdschrift BJU International.

Voor het onderzoek maakte Wollersheim en haar team gebruik van gegevens van een grote studie onder mannen die tussen 1999 en 2011 met prostaatkanker zijn gediagnosticeerd. Zij hadden geen voorgeschiedenis van cardiovasculaire aandoeningen. De gezondheid van deze patiënten, een jaar na behandeling, werd vergeleken met de medicijnen die die deze patiënten hadden gebruikt. Hierbij werd vooral gelet op antidepressiva en medicijnen tegen cardiovasculaire aandoeningen.

Hoger risico

Door middel van een statistische analyse (COX-regressie) konden de onderzoekers de samenhangende risico’s bepalen tussen medicinale behandeling van angst en depressie enerzijds, en het ontstaan van hart- en vaatziekten anderzijds. Het bleek dat van de 5.262 mannen die prostaatkanker overleefd hadden, 327 oud-patiënten (6%) een cardiovasculaire aandoening kregen gedurende de onderzoeksperiode van 13 jaar. De overlevenden die antidepressiva slikten bleken een 51% hoger risico op hart- en vaatziekten te vertonen.

Verklaring

Een verklaring voor het resultaat kan zijn dat oud-prostaatkankerpatiënten die antidepressiva gebruiken ook vaker roken en minder bewegen, vergeleken met lotgenoten die geen antidepressiva gebruiken, stelt Wollersheim vast. Andere mogelijke verklaringen zijn onder meer: verstoringen in cortisolniveaus, of een verstoord immuunsysteem. Dit kan een rol spelen bij het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen.

De onderzoekers bevelen artsen aan om extra aandacht schenken aan patiënten die antidepressiva slikken, voordat er een besluit over de behandeling van prostaatkanker wordt genomen. Ook moet er aandacht komen voor tijdige constatering en behandeling van een cardiovasculaire aandoening.

Bron
1. Lees HIER het artikel in BJU International.