Bepaal risicoscore prostaatkanker met app

juli 2019 Zorg van de toekomst Eline Feenstra
Online tele medicine isometric concept. Medical consultation and treatment via application of smartphone connected internet clinic.

Onderzoekers van de universiteit van Cambridge (Verenigd Koninkrijk) hebben een nieuwe app ontwikkeld waarmee de risicoscore van prostaatkanker bepaald kan worden: Prostate Predict1.

Prostaatkanker is in Nederland de meest voorkomende kankersoort bij mannen boven de 45 jaar (2). Met een toename van het aantal nieuwe gevallen gaat ook het aantal prostatectomieën omhoog. Bij een deel van de behandelde patiënten is dit echter onterecht: er is niet altijd een chirurgische of medische ingreep nodig.

Prognose

Hoewel prostaatkanker in sommige gevallen de dood tot gevolg kan hebben, is dit slechts uitzonderlijk en geen vanzelfsprekendheid. Prostaatkanker is een zeer langzaam groeiende, nauwelijks uitzaaiende vorm van kanker. Het is belangrijk voor zowel de prognose als behandeling dat de ernst en vorm van de kanker goed vastgesteld worden. De app kan hierin een belangrijke rol spelen.

In het huidige systeem wordt het risico van de patiënt ingedeeld in de categorieën zwak, intermediair of hoog. Indeling in deze categorieën is vaak lastig, en heeft dan ook regelmatig overbehandeling (zoals een onnodige chirurgische ingreep) of zelfs onderbehandeling tot gevolg. Het lijkt erop dat het huidige klasseringssysteem goed werkt in slechts 60 tot 70 procent van de gevallen (3).

De Prostate Predict app zorgt daarentegen voor een accuratere risicobepaling. Gebruik van de app blijkt effectief te zijn in 80 procent van de gevallen, waarbij de patiënt in vijf categorieën onderverdeeld kan worden. Gedurende dit proces wordt er informatie verstrekt over de overlevingskans, het behandelplan en eventuele bijwerkingen. Prostate Predict is daarmee de eerste app die het risico van de patiënt in kaart brengt en daarin de behandelvoordelen en overlevingscijfers meeneemt (3).

Bronnen
1. De Prostate Predict-app: https://prostate.predict.nhs.uk/tool
2. https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/prostaatkanker/cijfers-context/huidige-situatie
3. Thurtle DR, Greenberg DC, Lee LS et al. Individual prognosis at diagnosis in nonmetastatic prostate cancer: Development and external validation of the PREDICT Prostate multivariable model. PLoS Med. 2019 Mar 12;16(3):e1002758.