Aantal gevallen van kanker in 30 jaar verdubbeld

juli 2019 Opinie Eline Feenstra
doctor checking the skin of a blonde woman.

Het jaarlijkse aantal mensen dat de diagnose kanker krijgt, is in de afgelopen drie decennia meer dan verdubbeld van 56.000 in 1989 naar 116.000 in 2018. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie van het Integraal Kankercentrum Nederland. De toename is vooral te verklaren door de groei van de bevolking en de toename van het aantal ouderen in het bijzonder.

Tot 2011 steeg het percentage patiënten met kanker gestaag, maar bleef daarna op gelijk niveau. Een uitzondering hierop is het aantal mensen dat huidkanker kreeg: dit percentage steeg juist sterk in het afgelopen decennium. Blootstelling aan uv-straling van zon of zonnebank – tot wel 30 jaar of langer geleden – in combinatie met veroudering is de belangrijkste oorzaak voor de toename van huidkanker. Daarnaast laten mensen vaker verdachte huidafwijkingen onderzoeken, doordat zij zich steeds bewuster zijn van de mogelijke gevaren.

Bij vrouwen is borstkanker (26,6% van alle kankerdiagnoses bij vrouwen) de meest voorkomende kankersoort en bij mannen prostaatkanker (20,8% van alle kankerdiagnoses bij mannen). Op de derde plaats komt darmkanker het vaakst voor, bij zowel mannen als vrouwen; na invoering van het bevolkingsonderzoek in 2014 steeg het aantal diagnoses, maar dat vlakte daarna weer af naar het niveau van voor 2014. De komende jaren zal moeten uitwijzen of de vroege opsporing van darmkanker in het bevolkingsonderzoek bijdraagt aan een betere overleving van deze patiënten. Voor longkanker verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland op termijn een daling van het aantal nieuwe patiënten, doordat steeds minder mensen roken. Dat effect is nu echter nog niet zichtbaar, omdat er nog steeds nieuwe patiënten bijkomen vanwege hun rookgedrag van jaren geleden.

Bron
1. https://www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-detail/2019/02/03/aantal-gevallen-van-kanker-in-dertig-jaar-verdubbeld