Meer bewegen, sneller herstellen: Maastricht UMC+ helpt patiënten met app

oktober 2020 Beter Leven Willem van Altena
70s woman with glasses reading a book while lying in a hospital bed in her room

Wie langere tijd in een ziekenhuis opgenomen is –ongeacht de reden- komt vaak lichaamsbeweging te kort. Veel patiënten brengen hun dagen vooral liggend of zittend door, en dat heeft nadelige gevolgen voor hun algehele fysieke conditie. Een nieuwe app, Hospital Fit, moet daar verandering in helpen brengen. Het digitale hulpje helpt patiënten en behandelaars om inzicht te krijgen in het beweeggedrag. Het Maastricht UMC+, waar de app ontwikkeld is, het eerste ziekenhuis dat ermee werkt.

Bedlegerigheid leidt, zeker naarmate de ziekenhuisopname langer duurt, tot lichamelijke verzwakking. Spiermassa kan snel afnemen door langdurige inactiviteit, de conditie neemt af, en die factoren bemoeilijken het genezingsproces. De Hospital Fit app kan een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van fysiotherapeuten om patiënten tijdens de opname zo fit mogelijk te houden.

Oncologie en Hematologie

Met de app Hospital Fit kan bijvoorbeeld een oefenprogramma op maat worden aangeboden aan de patiënt. Op de afdeling Medische Oncologie en Hematologie van Maastricht UMC+ gebeurt dat al in het kader van de fysiotherapeutische behandelingen die patiënten krijgen.

Meer bewegen

Onderzoek bij patiënten die een knie- of heupprothese hebben gekregen, heeft aangetoond dat het gebruik van de Hospital Fit app ertoe leidt dat patiënten inderdaad meer bewegen en mede daardoor sneller herstellen. In een kleine studie werden 97 patiënten die zo’n ingreep hadden ondergaan en daags daarna de app gingen gebruiken gevolgd. Het bleek dat na een dag al 28 minuten per dag meer bewogen dan de controlegroep zonder app. Het onderzoek werd geleid door promovendus fysiotherapeute Hanneke van Dijk-Huisman en heeft geleid tot een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Sensors.

Betere keuzes

De Hospital Fit app is een creatie van Maastricht UMC+ zelf, in samenwerking met een techbedrijf. De afdeling Medische Oncologie en Hematologie van dat ziekenhuis werkt sinds eind augustus met de app. De eerste ervaringen zijn overwegend positief, meldt Van Dijk-Huisman. “Patiënten zijn zich door de app meer bewust dat het belangrijk is om te bewegen en nemen buiten de therapie om meer eigen initiatief om te gaan bewegen. En ook voor de fysiotherapeuten heeft de app voordelen. Zij kunnen door de app efficiënter werken. Door inzicht te hebben in het beweeggedrag van patiënten, kan de fysiotherapeut betere keuzes maken en kan er meer tijd besteed worden aan patiënten die dit ook meer nodig hebben.”

Referentie

Van Dijk-Huisman HC, Weemaes ATR, Boymans TAEJ, Lenssen AF, de Bie RA. Smartphone App with an Accelerometer Enhances Patients’ Physical Activity Following Elective Orthopedic Surgery: A Pilot Study. Sensors 2020;20:4317.