Maastricht UMC+ bekort wachttijd voor patiënten met niet-kleincellige longkanker

mei 2023 Kliniek in Praktijk Willem van Altena
Cancer treatment in a modern medical private clinic or hospital with a linear accelerator. Professional doctors team working while the woman is undergoing radiation therapy for cancer

Niet-kleincellige longkanker kan worden behandeld met chemoradiatie: een combinatie van drie chemokuren en bestraling. Eerst gaat de patiënt in het eigen ziekenhuis naar de longarts voor de eerste chemokuur waarna bij start van de tweede chemokuur ook de bestraling start. Tussen die eerste en tweede chemokuur verstrijkt veel tijd: mensen met niet-kleincellige longkanker moeten in Maastricht UMC+ 48 dagen wachten tot hun eerste bezoek aan de longarts en de start van de bestralingen. Door een aantal slimme verbeteringen zijn Maastrichtse onderzoekers erin geslaagd om al na 16 dagen te kunnen starten. Voordeel van zo’n snellere start is dat de patiënt fitter is, en er minder cytostatica noodzakelijk zijn. 

Vanaf het eerste bezoek aan de longarts in het ziekenhuis tot aan de start van de bestraling duurde het gemiddeld achtenveertig dagen. Te lang vonden velen. Vandaar dat twee jaar geleden vanuit het multidisciplinair overleg met het Maastricht UMC+ het verzoek kwam om te kijken hoe die termijn verkort kon worden. Door herinrichten van het verwijs- en behandelproces is een verkorting van 70% bereikt.

De eerste op zichzelf staande chemokuur is niet langer nodig zodat meteen met de combinatie van radiotherapie en chemo begonnen kan worden. Die eerste kuur was alleen bedoeld als overbrugging, om te voorkomen dat kankercellen verder zouden groeien voordat de radiatie start.

Start op dezelfde dag

Dankzij het eerder starten met radiotherapie heeft de patiënt bij aanvang van de behandeling een hele chemokuur minder te verwerken gehad, en daardoor begint hij fitter aan de bestralingen. Verkorting van het proces betekent ook meer comfort omdat de onderzoeken en behandelingen sneller achter elkaar plaatsvinden. In de nieuwe procedure start de chemo en bestraling op dezelfde dag.

MUMC+ is het eerste ziekenhuis in zuidoost Nederland waar longkankerpatiënten op deze manier behandeld worden, en andere ziekenhuizen in de regio willen de werkwijze ook implementeren.

Bron

Persbericht Maastricht UMC+