Longnoduleprogramma mogelijk alternatief voor longkankerscreening bij jongere risicopatiënten

december 2023 Wetenschap Willem van Altena
Autopsy medical concept. Cancer and smoking problem

Het aannemen van een longnoduleprogramma (LNP) kan de detectie van vroege longkanker vergroten bij patiënten die niet in aanmerking komen voor longkankerscreening op basis van bestaande leeftijdsrichtlijnen, volgens een studie gepubliceerd in het Journal of Thoracic Oncology, het officiële tijdschrift van de International Association for the Study of Lung Cancer. LNPs zijn opgezet om te reageren op longnodules die vaak worden geïdentificeerd tijdens routinematige beeldvorming om andere redenen dan vermoedelijke longkanker of longkankerscreening.

Prospectieve observationele studie

Het onderzoek werd uitgevoerd door een team onder leiding van Dr. Raymond U. Osarogiagbon, MBBS, FACP, hoofdwetenschapper voor Baptist Memorial Health Care en directeur van het multidisciplinaire thoracale oncologieprogramma en de thoracale oncologieonderzoeksgroep voor het Baptist Cancer Center in Memphis, VS. De prospectieve observationele studie vergeleek het cumulatieve risico op longkankerdiagnose gedurende twee jaar, longkarakteristieken en algehele overleving (OS) bij deelnemers aan laaggedoseerde CT (LDCT) -screening van 50-80 jaar en LNP-deelnemers van 35 tot 50 jaar en ouder dan 80 jaar.

De United States Preventive Services Task Force beveelt jaarlijkse screening op longkanker aan met laaggedoseerde computertomografie (LDCT) bij volwassenen van 50 tot 80 jaar met een rookgeschiedenis van 20 pakjaren, en die momenteel roken of in de afgelopen 15 jaar zijn gestopt. Ook in Nederland wordt gewerkt aan een bevolkingsonderzoek longkanker bij de risicogroep van rokers en ex-rokers.

Vroege detectie

Laaggedoseerde computertomografische (LDCT) screening voor longkanker heeft aangetoond de mortaliteit tot 20 procent te verminderen. Echter, zelfs na verlaging van de leeftijdsvereisten van 55 naar 50 jaar, zijn de meeste mensen gediagnosticeerd met longkanker in de VS niet in aanmerking gekomen voor longkankerscreening. LNPs vergroten de toegang tot vroege detectie van longkanker voor een gevarieerdere populatie.

Personen van 50 tot 80 jaar ingeschreven in een LNP hadden een groter risico op longkankerdiagnose binnen twee jaar in vergelijking met een LDCT-cohort. De demografische, sociaaleconomische kenmerken en risicofactorprofielen van patiënten gediagnosticeerd met longkanker via de LNP verschilden opvallend van die van het gescreende cohort. Het risico op longkanker bij personen die te jong of te oud zijn voor screening, maar bij wie incidenteel een longletsel is gedetecteerd, was niet eerder grondig geschat. Volgens Dr. Osarogiagbon vergeleek de studie het cumulatieve risico op longkankerdiagnose, kenmerken van letsels, kenmerken van longkanker, behandeling en resultaten van personen die niet in aanmerking komen voor screening op basis van leeftijd in een LNP met een LDCT-screeningcohort.

Cumulatieve incidentie

De onderzoeksperiode van 2015 tot 2022 onthulde dat longkanker werd gediagnosticeerd bij 329 (3,43%) LDCT, 39 (1,07%) jonge en 172 (6,87%) oudere LNP-patiënten. Opvallend waren de tweejaars cumulatieve incidentiepercentages 3,0% (95% CI: 2,6%–3,4%) voor LDCT, 0,79% (CI: 0,54%–1,1%) voor jonge LNP en 6,5% (CI: 5,5%–7,6%) voor oudere LNP. Ondanks leeftijdsverschillen bleek het risico op longkankerdiagnose vergelijkbaar te zijn tussen jonge LNP en Lung-RADS 1 (aHR 0,88 [CI: 0,50–1,56]) en 2 (aHR 1,0 [0,58–1,72]). Daarentegen overtrof het risico bij oudere LNP dat van Lung-RADS 3 (aHR 2,34 [CI: 1,50–3,65]) maar was minder dan 4 (aHR 0,28 [CI: 0,22–0,35]).

Bovendien onthulde de studie significante verschillen in het stadium op het moment van kankerdetectie, met 62,92% van de LDCT-gevallen gediagnosticeerd in stadium I/II in vergelijking met 33,33% voor jonge (p=0,0003) en 48,26% voor oudere (p=0,0004) LNP-cohorten. Opmerkelijk was dat respectievelijk 16,72%, 41,03% en 29,65% van de LDCT-, jonge en oudere LNP-gevallen werden gediagnosticeerd in stadium IV. De 5-jaars OS-percentages waren respectievelijk 57% (CI: 48–67), 55% (CI: 39–79) en 24% (CI: 15–40), met statistisch significante verschillen (Log-rank p<0,0001), die aanhielden zelfs na uitsluiting van personen met enige voorgeschiedenis van kanker.

“Onze bevindingen geven aan dat ons Long Nodule Program bescheiden voordelen bood voor personen die als te jong of te oud werden beschouwd voor traditionele screening,” aldus Dr. Osarogiagbon. “De waargenomen verschillen in klinische kenmerken en resultaten suggereren sterk variaties in de biologische kenmerken van longkanker in deze verschillende patiëntencohorten.”

Referentie

Liao W, Fehnel C, Osarogiagbon RU et al. Incidentally Detected Lung Cancer in Persons Too Young or Too Old for Lung Cancer Screening in a Mississippi Delta Cohort. J Thorac Oncol. 2023 Nov 19:S1556-0864(23)02371-7. doi: 10.1016/j.jtho.2023.11.015. Epub ahead of print. PMID: 37984678.