Kankerdiagnose met één buisje bloed

juli 2019 Zorg van de toekomst Eline Feenstra
Close up of doctor hand holding blood sample. Copy space in left side

Een enkel buisje bloed in combinatie met een gedetailleerd stappenplan, kan nu in een keer tot een kankerdiagnose leiden. Dit protocol is recent gepubliceerd in Nature Protocols1.

Onderzoekers van Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam en Hersentumorcentrum Amsterdam hebben een protocol ontwikkeld, waarbij elke onderzoeker met een buisje bloed en een algoritme op de computer tot een kankerdiagnose kan komen.

Gedetailleerd stappenplan

De onderzoekers zijn er in geslaagd om gliomen (een type hersentumor) en longkanker in het bloed op te sporen. Hoe zij tot de diagnose zijn gekomen, is stap voor stap in het protocol genoteerd. Deze gedetailleerde omschrijving maakt het voor elke onderzoeker mogelijk om de diagnose te repliceren.
Verandering bloedplaatjes

Het nieuw gepubliceerde protocol is een vervolg op eerder onderzoek, waarbij onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben aangetoond dat de samenstelling van bloedplaatjes verandert bij de aanwezigheid van kanker (2). Deze bevinding maakt het mogelijk om met zekerheid vast te stellen of de patiënt wel of geen kanker heeft. Bovendien kan het een indicatie geven van het desbetreffende orgaan waarin de kanker zich bevindt.

Vervolgonderzoek zal zich richten op minstens 14 andere kankersoorten. Resultaten van dit onderzoek zullen naar alle waarschijnlijkheid later dit jaar volgen.

Bronnen
1. Best MG, In ‘t Veld SGJG, Sol N et al. RNA sequencing and swarm intelligence-enhanced classification algorithm development for blood-based disease diagnostics using spliced blood platelet RNA. Nat Protoc. 2019 Apr;14(4):1206-1234.
2. Best MG, Vancura A, Wurdinger T et al. Platelet RNA as a circulating biomarker trove for cancer diagnostics. J Thromb Haemost. 2017 Jul;15(7):1295-1306.