‘Toedienen immuuntherapie voor operatie verlengt leven hersentumorpatiënt’

juli 2019 Medisch onderzoek Eline Feenstra
Professional medicine. Close up of x ray images of human brain being put on the whiteboard by a nice professional oncologist

Immuuntherapie met PD-1 remmers kan een positief effect hebben op patiënten met een bepaald type hersentumor (glioblastoom), melden onderzoekers van de David Geffen School of Medicine in Los Angeles.

Immuuntherapie die wordt gegeven vóór een operatie of bestraling bij patiënten met kanker wordt neo-adjuvante immuuntherapie genoemd. Een voorbeeld van immuuntherapie is het gebruik van PD-1 remmers, die het afweersysteem van het eigen lichaam activeren en versterken om kankercellen beter te herkennen en te doden. Ondanks veelbelovende studies over PD-1 immuuntherapieën bij uitgezaaide borstkanker, longkanker en huidkanker bleken deze behandelingen weinig effectief bij patiënten met glioblastoom, een zeer dodelijke vorm van hersentumor.

Overleving

Onderzoekers Dr. Cloughesy en Dr. Prins onderzochten bij 35 patiënten met glioblastoom of het toedienen van de PD-1 remmer pembrolizumab voor én na operatieve verwijdering van de tumor een betere overleving zou bieden vergeleken met de operatie gevolgd door immuuntherapie. De bevindingen laten zien dat PD-1 blokkade bij glioblastoom een stimulerende werking heeft op de kankerwerende werking van het immuunsysteem. Als de immuuntherapie ook voor de operatie al wordt gegeven is het effect zelfs nog sterker.

De overleving van de 16 patiënten in de neo-adjuvante groep was gemiddeld 417 dagen tegenover 228 dagen bij 19 patiënten die slechts immuuntherapie na hun operatie kregen. “Onze bevindingen lijken erop te wijzen dat neo-adjuvante toediening van PD-1 blokkade de anti-tumorreactie versterkt”, stellen de onderzoekers. “Gezien deze verbeterde overleving zijn we van plan ons onderzoek uit te breiden en verdere klinische studies in te zetten rond neo-adjuvante immuuntherapie. Mogelijk zijn er nog meer immuuntherapieën die effectiever zijn bij neo-adjuvante toediening.”

Bron
1. Timothy F. Cloughesy, Aaron Y. Mochizuki, Robert M. Prins e.a.: Neoadjuvant anti-PD-1 immunotherapy promotes a survival benefit with intratumoral and systemic immune responses in recurrent glioblastoma. Nature Medicine volume 25, pages 477–486 (2019).