FDA keurt eerste middel goed in strijd tegen HER2-positieve gemetastaseerde colorectale kanker

januari 2023 Farmanieuws Marleen Huijsmans
Haemorrhoids (piles) on scientific background

De farmaceut Seagen heeft aangekondigd dat het middel Tukysa® (tucatinib) vanaf 19 januari 2023 versneld is goedgekeurd door de FDA voor gebruik in combinatie met trastuzumab bij een bepaalde patiëntenpopulatie met colorectale kanker in de Verenigde Staten (V.S.). Hierbij gaat het specifiek om volwassen patiënten met RAS-wildtype, HER2-positieve inoperabele of gemetastaseerde ziekte die is gevorderd na chemotherapie.1

Tucatinib werd aanvankelijk goedgekeurd in de V.S. in 2020 voor gevorderde HER2-positieve borstkanker. Met de recente beslissing wordt tucatinib de eerste FDA-goedgekeurde behandeling voor HER2-positieve gemetastaseerde colorectale kanker.

EFFECTIVITEIT EN VEILIGHEID

De versnelde aanvraag werd ondersteund door gegevens over tumorrespons en duurzaamheid van respons (DOR) uit de fase II-studie MOUNTAINEER, die vorig jaar werd gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO).2 De MOUNTAINEER-studie evalueerde de combinatie van tucatinib en trastuzumab bij eerder behandelde HER2-positieve gemetastaseerde colorectale kanker. De studie bestond initieel uit één cohort van patiënten die tucatinib plus trastuzumab kregen (cohort A) en werd vervolgens wereldwijd uitgebreid met patiënten die willekeurig werden toegewezen aan tucatinib plus trastuzumab (cohort B) of tucatinibmonotherapie (cohort C). Het primaire eindpunt was het bevestigd objectief responspercentage door geblindeerde onafhankelijke centrale beoordeling bij patiënten die de combinatie van tucatinib en trastuzumab kregen (cohorten A en B).

Bij een mediane follow-upduur van 20,7 maanden hadden de 86 patiënten die werden behandeld met tucatinib plus trastuzumab een bevestigd objectief responspercentage van 38,1% door geblindeerde onafhankelijke centrale beoordeling en een ziektecontrolepercentage van 71,4%. De mediane responsduur was 12,4 maanden, de mediane progressievrije overleving was 8,2 maanden en de mediane totale overleving was 24,1 maanden. Na een jaar was 34,2% van de patiënten die tucatinib plus trastuzumab kregen vrij van ziekteprogressie en was 72,7% in leven. Na twee jaar was 51,3% nog in leven.

Het bijwerkingenprofiel beschrijft diarree, hepatotoxiciteit en embryo-foetale toxiciteit, wat in sommige gevallen ernstig of fataal kan zijn. Ernstige bijwerkingen kwamen voor bij 22% van de patiënten in de MOUNTAINEER-studie, waarvan de meest voorkomende bijwerkingen darmobstructie, urineweginfectie, longontsteking, buikpijn en rectale perforatie waren.

FASE III-VERVOLGSTUDIE

Op dit moment loopt de opvolgende fase III-studie MOUNTAINEER-03 waarin de combinatie van tucatinib plus trastuzumab en mFOLFOX6 versus standaardbehandeling wordt onderzocht in de eerstelijnsbehandeling van patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde colorectale kanker. In deze studie zullen ongeveer 400 patiënten geïncludeerd worden, en het wordt verwacht dat in augustus 2025 de primaire eindpunten behaald zijn.3 De resultaten van de fase III-studie zullen dienen ter ondersteuning van de wereldwijde goedkeuring van tucatinib.  

REFERENTIES

  1. FDA nieuwsbericht betreft goedkeuring Tukysa (tucatinib); te raadplegen via: https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/fda-grants-accelerated-approval-tucatinib-trastuzumab-colorectal-cancer
  2. Strickler JH, Cercek A, Siena S, et al. MOUNTAINEER: Open-label, phase 2 study of tucatinib in combination with trastuzumab for HER2-positive metastatic colorectal cancer. ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancers 2022. Abstract LBA-2.
  3. ClinicalTrial.gov studie-portfolio MOUNTAINEER-03; te raadplegen via: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05253651?term=MOUNTAINEER&draw=2&rank=1