Editor’s Pick van dr. Tim Dijkema, radiotherapeut-oncoloog: niet te missen literatuur voor uw praktijk

november 2022 Editor's pick Oncoloog

In dit onderdeel van de NTVO-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op oncologie. Deze selectie is gemaakt door DR. TIM DIJKEMA (radiotherapeut-oncoloog en lid van de hoofdredactieraad van NTVO) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

MELANOOM
FRANSE ONDERZOEKERS VOORSPELLEN EXPLOSIE VAN STERFTE DOOR MELANOOM: 68 PROCENT MEER IN 2040

Melanoom is de meest dodelijke vorm van huidkanker, en de ziekte is al jaren aan een sterke opmars bezig, met steeds meer gevallen en ook steeds meer doden. Een recente analyse door wetenschappers uit Lyon (Frankrijk) voorspelt dat in het jaar 2040 het aantal sterfgevallen door melanoom 68% hoger zal liggen dan nu het geval is. Volgens hoofdonderzoeker dr. Melina Arnold van het International Agency for Research on Cancer in Lyon is melanoom epidemiologisch gezien wereldwijd de meest ernstige vorm van kanker. Lees meer

LONGKANKER
CONSOLIDATIE-BEHANDELING MET DURVALUMAB VERGROOT DE OVERLEVINGSKANSEN VAN NSCLC-PATIËNTEN

Het opvolgen van chemotherapie met durvalumab als consolidatiebehandeling verbetert de algehele overleving (‘overall surivival’, OS) significant, evenals de progressievrije overleving (progression-free survival, PFS) bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small-cell lung carcinoma’, NSCLC). Dat blijkt uit de fase III-studie PACIFIC, waarvan de resultaten recent gepubliceerd werden in Journal of Clinical OncologyLees meer

PROSTAATKANKER
RADIOTHERAPIE IS EFFECTIEF BIJ GEMETASTASEERDE PROSTAATKANKER MET EEN LAGE ZIEKTELAST

Gebaseerd op de STAMPEDE-studie wordt prostaat-radiotherapie aanbevolen bij mannen die recent gediagnosticeerd zijn met metastatische prostaatkanker met een lage ziektelast, maar niet bij mannen waarbij de ziektelast hoog is. De initiële analyse van deze studie had een mediane follow-upduur van 37 maanden. Recentelijk werd de definitieve analyse, waarbij de follow-up periode met 2 jaar verlengd is, van de STAMPEDE-studie gepubliceerd. Lees meer

BORSTKANKER
TOEGENOMEN RISICO OP HART- EN VAATZIEKTEN BIJ VROUWEN MET BORSTKANKER

Geneesmiddelen die worden ingezet voor de behandeling van kanker kunnen bijdragen aan hart- en vaatziekten. De klinische studies waarin deze geneesmiddelen worden onderzocht hebben hier echter vaak onvoldoende aandacht voor. Een recente studie gepubliceerd in Journal of Clinical Oncology onderzocht het risico op hart- en vaatziekten (‘cardiovascular disease’, CVD) en mortaliteit bij vrouwen met borstkanker vergeleken met vergelijkbare vrouwen zonder borstkanker. Lees meer

HOOFD- EN HALSKANKER
VERGELIJKING TUSSEN PATIËNTEN MET HOOFD- EN HALSKANKER IN KLINISCHE STUDIES EN DE PRAKTIJK

De patiëntenpopulaties die onderzocht worden in klinische studies zijn vaak niet representatief voor de algemene patiëntenpopulatie, waardoor de relevantie van deze studies voor toepassing in de kliniek beperkt wordt. Dit vraagstuk blijft voorlopig ook onbeantwoord voor hoofd- en halskanker. Daarom is recentelijk een review-artikel gepubliceerd waarin getracht wordt duidelijkheid te verschaffen over de verschillen tussen de patiëntenpopulaties in klinische studies en de praktijk. Lees meer