Editor’s Pick van dr. Maaike Oonk, gynaecoloog-oncoloog: niet te missen literatuur voor uw praktijk

april 2022 Editor's pick Oncoloog

In dit onderdeel van de NTVO-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op oncologie. Deze selectie is gemaakt door DR. MAAIKE OONK (gynaecoloog-oncoloog in UMCG en lid van de hoofdredactieraad van NTVO) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

THERAPIE
VROUWEN HEBBEN VAKER EN ERNSTIGERE BIJWERKINGEN BIJ ALLE VORMEN VAN ONCOLOGISCHE THERAPIE
Het is bekend dat vrouwen meer bijwerkingen hebben van chemotherapie dan mannen, maar weinig studies hebben geslachtsverschillen onderzocht bij immuun- of doelgerichte therapieën. Een groep Amerikaanse onderzoekers analyseerde recentelijk de bijwerkingen per geslacht en per oncologische behandelingsmodaliteit over een periode van bijna 40 jaar… Lees meer

BORSTKANKER
SARCOPENIE: VAAK OVER HET HOOFD GEZIENE FACTOR BIJ BEHANDELUITKOMST BORSTKANKER
Sarcopenie is een medische conditie waarbij spiermassa afneemt. Het wordt doorgaans gezien als een typisch verouderingsverschijnsel, maar het blijkt dat sarcopenie ook een belangrijke graadmeter voor behandelgerelateerde toxiciteit bij kankerpatiënten is, die de uitkomst van de behandeling negatief kan beïnvloeden. De SCAN-studie uit Frankrijk, die onlangs in The Lancet is gepubliceerd, onderzocht hoe vaak sarcopenie voorkomt uitgezaaide kanker, en specifiek bij uitgezaaide borstkanker… Lees meer

INTELLECTUELE BEPERKING
VERHOOGDE KANKERGERELATEERDE MORTALITEIT BIJ NEDERLANDERS MET EEN INTELLECTUELE BEPERKING
Een nieuwe studie van dr. Cuypers en collega’s onderzocht in een Nederlandse populatie of mensen met een intellectuele beperking (‘intellectual disability’, ID) een hogere kankermortaliteit vertonen. Eerder werden zorgen geuit over uitgestelde kankerscreenings bij mensen met ID, wat zou kunnen resulteren in verlate behandelingen met als gevolg een hogere mortaliteit ten opzichte van mensen zonder ID. Resultaten van de studie werden onlangs gepubliceerd in Cancer… Lees meer

BAARMOEDERHALSKANKER
PEMBROLIZUMAB PLUS CHEMOTHERAPIE VOOR GEMETASTASEERDE, RECIDIVERENDE OF REFRACTAIRE BAARMOEDERHALSKANKER
De KEYNOTE-826-studie was opgezet om te onderzoeken of het toevoegen van pembrolizumab aan platinumbevattende chemotherapie met of zonder bevacizumab de effectiviteit zou verbeteren als eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd, recidiverend of refractair cervixcarcinoom. De resultaten lieten zien dat in de patiëntpopulatie zowel de progressievrije als de algehele overleving significant langer was met pembrolizumab dan met placebo… Lees meer

OVARIUMKANKER
WRITE SYMPTOMS-PROGRAMMA BIEDT SIGNIFICANT BETERE BEHEERSBAARHEID VAN SYMPTOMEN BIJ PATIËNTEN MET RECIDIVERENDE OVARIUMKANKER
Bij de meeste vrouwen met ovariumkanker komt de ziekte meerdere malen terug. Vaak gaat dat gepaard met symptomen die in de loop van de tijd steeds ernstiger worden. Deze symptomen krijgen in de klinische setting niet allemaal evenveel aandacht. Het educatieve en interactieve WRITE Symptoms-programma is opgezet om vrouwen met terugkerende ovariumkanker tools in handen te geven om meer controle te krijgen over hun symptomen. In de GOG-259-studie is aangetoond dat dit interventieprogramma (in twee versies) leidt tot een significant betere beheersbaarheid van symptomen… Lees meer