WRITE Symptoms helpt bij symptoombeheersing van patiënten met recidiverende ovariumkanker

april 2022 Kliniek in Praktijk Peter van Rijn

Bij de meeste vrouwen met ovariumkanker komt de ziekte meerdere malen terug. Vaak gaat dat gepaard met symptomen die in de loop van de tijd steeds ernstiger worden. Deze symptomen krijgen in de klinische setting niet allemaal evenveel aandacht. Het educatieve en interactieve WRITE Symptoms-programma is opgezet om vrouwen met terugkerende ovariumkanker tools in handen te geven om meer controle te krijgen over hun symptomen. In de GOG-259-studie is aangetoond dat dit interventieprogramma (in twee versies) leidt tot een significant betere beheersbaarheid van symptomen.

Ondanks de hoge ziekterespons op eerstelijnsbehandeling, krijgen de meeste vrouwen met ovariumkanker te maken met een recidief. Gemiddeld worden ze in hun leven vier keer opnieuw geconfronteerd een chemobehandeling na een recidief of ziekteprogressie. Deze vrouwen ervaren daarbij een breed scala aan kanker- en behandelingsgerelateerde symptomen die in de loop van de tijd steeds ernstiger worden. Gemiddeld gaat het om twaalf symptomen die tegelijkertijd voorkomen en die hun kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Desondanks krijgt symptoombestrijding bij ovariumkanker in de klinische setting vaak maar een lage prioriteit.

WRITE Symptoms (Written Representational Intervention To Ease Symptoms) is een webgebaseerd interactief educatief programma voor symptoombestrijding bij vrouwen met terugkerende ovariumkanker. Het programma is ontworpen om vrouwen met nieuwe manieren te helpen om meer controle over hun symptomen te krijgen. WRITE Symptoms wordt in twee verschillende vormen aangeboden: door een verpleegkundige of zelfgestuurd via een interactieve computermodule. In de NRG Oncology GOG-259-studie werd de werkzaamheid van deze beide interventievormen vergeleken met verbeterde gebruikelijke zorg (‘enhanced usual care’, EUC) in termen van symptoomverbetering (last en beheerbaarheid) en kwaliteit van leven.

Studieopzet

Patiënten met recidiverende of persisterende ovarium-, eileider-, of primaire peritoneale kanker met drie of meer symptomen kwamen in aanmerking voor de studie. Deelnemers vulden baseline enquêtes in (gericht op symptoomlast, beheersbaarheid en kwaliteit van leven) voorafgaand aan hun gerandomiseerde toewijzing. Gedurende 8 weken werden plannen voor symptoombeheersing met WRITE-interventies ontwikkeld voor drie geselecteerde symptomen. Alle vrouwen ontvingen EUC met maandelijkse online symptoombeoordeling door hun zorgverlener, online hulpmiddelen en elke 2 weken een e-mail. De resultaten werden 8 en 12 weken na baseline geëvalueerd.

Bevindingen

De 497 studiedeelnemers hadden een gemiddelde leeftijd van 59,3 jaar, waarvan 84% bij baseline chemotherapie ontving. Ze hadden een gemiddeld aantal van 14,2 tegelijkertijd optredende symptomen, waarvan vermoeidheid, obstipatie en perifere neuropathie het vaakst voorkwamen. In alle drie de groepen verbeterde de symptomenlast en de kwaliteit van leven in de loop van de tijd significant (p<0,001). Een significante verbetering van de beheersbaarheid van symptomen werd gemeld in beide WRITE-interventiegroepen op 8 en 12 weken na baseline. De waargenomen verbetering was op beide momenten vergelijkbaar in de interventiegroepen. In de EUC-groep trad die verbetering in de loop van de tijd niet op.

Conclusie

In beide WRITE-interventiegroepen werd een significante verbetering gezien van de controleerbaarheid van symptomen vanaf baseline tot 8 weken en vanaf baseline tot 12 weken ten opzichte van EUC. Er waren geen onderlinge significante verschillen tussen beide WRITE-interventiegroepen. De onderzoekers zien de zelfgestuurde vorm van WRITE als een mogelijk schaalbare interventie in een toekomstige implementatiestudie.

Referentie

Donovan HS, Sereika SM, Wenzel LB, et al. Effects of the WRITE Symptoms Interventions on Symptoms and Quality of Life Among Patients With Recurrent Ovarian Cancers: An NRG Oncology/GOG Study (GOG-0259). J Clin Oncol 2022;JCO2100656 (Online ahead of print).