Editor’s Pick van dr. Desiree van den Bongard, radiotherapeut-oncoloog: niet te missen literatuur voor uw praktijk

september 2023 Editor's pick Van de redactie

In dit onderdeel van de NTVO-website delen we een korte weergave van een aantal impactvolle studies die onlangs gepubliceerd zijn in de belangrijkste internationale wetenschapstijdschriften, gefocust op oncologie. Deze selectie is gemaakt door DR. DESIREE VAN DEN BONGARD (radiotherapeut-oncoloog en lid van de hoofdredactieraad van NTVO) gebaseerd op de toegevoegde waarde van deze studies voor de dagelijkse klinische praktijk.

HOE ZINVOL ZIJN BEVOLKINGSONDERZOEKEN NAAR KANKER?

Bevolkingsonderzoeken naar kanker worden aangeprezen vanwege de potentieel levensreddende en –verlengende impact ervan. Tot op heden is echter niet aangetoond of deze bevolkingsonderzoeken ook écht een positieve invloed hebben op de levensduur van hun deelnemers. Recentelijk zijn de resultaten van een meta-analyse gepubliceerd, waarin onderzocht wordt hoe veel langer mensen leven als resultaat van bevolkingsonderzoeken naar kanker… Lees meer

VERZUIMEN VAN RADIOTHERAPIE VERHOOGT RISICO OP LOKAAL BORSTKANKERRECIDIEF MAAR NIET OP RECIDIEF OP AFSTAND

Over het effect van het verzuimen van radiotherapie na borstsparende chirurgie bij oudere vrouwen met vroege, hormoonreceptorpositieve borstkanker die adjuvante endocriene therapie ontvangen bestaat weinig informatie. Onlangs zijn de resultaten van een fase III-studie naar het verzuimen van bestraling bij deze patiëntenpopulatie gepubliceerd in The New England Journal of Medicine… Lees meer

RADIOTHERAPIE LIJKT ACHTERWEGE TE KUNNEN WORDEN GELATEN BIJ LUMINALE A-TYPE BORSTKANKER

Borstsparende chirurgie wordt vaak opgevolgd door adjuvante radiotherapie om het risico op een lokaal recidief te verlagen. Radiotherapie is echter duur, kan vervelend zijn voor de patiënt en is gerelateerd aan bijwerkingen op zowel de korte als lange termijn. Hoewel het moeilijk is gebleken om vrouwen te identificeren met een laag risico op een lokaal recidief op basis van klinische of pathologische factoren, zou het bepalen van het moleculair-gedefinieerde borstkankersubtype wellicht meer prognostisch inzicht kunnen bieden… Lees meer

STEREOTACTISCHE RADIOTHERAPIE BIJ OLIGOMETASTATISCHE BORSTKANKER

Bij oligometastatische borstkanker (‘oligometastatic breast cancer’, OMBC) is er sprake van vijf of minder systemische metastasen, die allemaal in aanmerking komen voor lokale ablatiebehandeling. Het doel van deze ablatiebehandeling is het bereiken van langetermijncontrole over de metastasen, waardoor de overleving van de patiënt wordt verlengd. In een recente review wordt het beschikbare wetenschappelijke bewijs omtrent het gebruik van stereotactische radiotherapie bij oligometastatische borstkanker besproken… Lees meer

GEZAMENLIJKE BESLUITVORMING: VOORDELEN EN RISICO’S BESPREKEN BIJ BEPERKTE GEZONDHEIDSGELETTERDHEID

Het communiceren van risico’s (‘risk communication’, RC) is een belangrijk onderdeel van gezamenlijke besluitvorming in de zorg, maar kan uitdagend zijn bij personen met een beperkte gezondheidsgeletterdheid (‘limited health literacy’, LHL). In een recente studie, uitgevoerd door onderzoekers van Maastricht University, is een overzicht opgesteld van communicatiestrategieën die ingezet worden om de voordelen en risico’s van diagnostische procedures en behandelingen te bespreken met personen met LHL… Lees meer