Stereotactische radiotherapie bij oligometastatische borstkanker

september 2023 Wetenschap Diede Smeets
breast cancer

Bij oligometastatische borstkanker (‘oligometastatic breast cancer’, OMBC) is er sprake van vijf of minder systemische metastasen, die allemaal in aanmerking komen voor lokale ablatiebehandeling. Het doel van deze ablatiebehandeling is het bereiken van langetermijncontrole over de metastasen, waardoor de overleving van de patiënt wordt verlengd. In een recente review wordt het beschikbare wetenschappelijke bewijs omtrent het gebruik van stereotactische radiotherapie bij oligometastatische borstkanker besproken.1

In 2007 is het eerste consensusdocument gepubliceerd dat ingezet kan worden bij het managen van patiënten met OMBC.2 Daarbij werd geadviseerd om een agressieve multidisciplinaire strategie in te zetten, zodat de overleving kan worden verlengd zonder dat de kwaliteit van leven overmatig verslechterd.

Stereotactische radiotherapie

Het huidige bewijs komt voort uit observationele en veelal retrospectieve studies, systematische reviews en meta-analyses. Er is slechts één gerandomiseerde, niet-exclusieve studies over oligometastatische (OM) kanker gepubliceerd. Hoewel alle klinische studies naar stereotactische radiotherapie (‘stereotactic body radiation therapy’, SBRT) bij OM-kanker wijzen op goede lokale controle en uitstekende verdraagbaarheid van de behandeling, bleek SBRT gericht op de longen te leiden tot ernstige bijwerkingen en in sommige gevallen zelfs overlijden.

NRG BR-002

Op dit moment zijn er meerdere lopende studies waarin wordt onderzocht of SBRT voordelig is bij OMBC. Zo is uit de tussentijdse resultaten van de gerandomiseerde fase II/III-NRG BR-002-studie gebleken dat SBRT waarschijnlijk zorgt voor de uitstel van een systemische behandeling, waardoor de kwaliteit van leven van de patiënten verbeterd wordt. In de interimanalyse werd echter geen significant voordeel gezien van SBRT wat betreft progressievrije of algehele overleving van de totale studiepopulatie. Vanwege deze tegenvallende resultaten is besloten om de studie niet op te laten volgen door een fase III-studie.

Conclusie

De resultaten van de lopende en toekomstige studies naar SBRT bij OMBC laten op zich wachten, maar zouden de toekomstige behandeling van patiënten met OMBC kunnen veranderen.

Referenties

  1. Burgaleta AM, Burguete AB, Gutiérrez LR, et al. Local treatment in oligometastasis from breast cancer: an overview. Clin Transl Oncol 2023;25:2861-7.
  2. European School of Oncology (ESO)-MBC Task Force. Metastatic breast cancer. Recommendations proposal from the European School of Oncology (ESO)-MBC Task Force. Breast 2007;16:9-10.