Adjuvante systemische chemotherapie verbetert overleving na resectie colorectale kanker met peritoneale metastasen

november 2020 Oncotrials Eline Feenstra
Colon cancer, bacteria, viruses in sick unhealthy intestine. 3d illustration

Tot op heden is er geen data beschikbaar over de waarde van adjuvante systemische chemotherapie na resectie van geïsoleerde synchrone colorectale peritoneale metastasen. In een nieuwe studie gepubliceerd in JAMA Oncology is er gekeken naar het verband tussen adjuvante systemische chemotherapie en de algehele overleving na resectie van geïsoleerde synchrone colorectale peritoneale metastasen.

In deze observationele cohortstudie werden 393 patiënten met colorectale peritoneale metastasen geïncludeerd, 3 maanden na voorafgaande cytoreductieve chirurgie met hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC). De patiënten die waren toegewezen aan de adjuvante systemische chemotherapie-groep werden gematcht (1:1) met degenen die waren toegewezen aan de actieve surveillancegroep.

De totale overleving werd vergeleken tussen gematchede groepen met behulp van Cox proportional hazards regressieanalyse. Een landmark-analyse werd uitgevoerd door patiënten uit te sluiten die binnen 6 maanden postoperatief overleden. Ter correctie voor niet-gemeten confounding-factoren als resultaat van ernstige postoperatieve morbiditeit, werd er een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd.

Verbeterde algehele overleving na adjuvante chemotherapie

Van de 393 patiënten (gemiddelde leeftijd: 61 jaar; 46% mannen), werden 172 patiënten (44%) toegewezen aan de adjuvante systemische chemotherapie groep. Na matching van 142 patiënten in de adjuvante systemische chemotherapiegroep met 142 patiënten in de actieve surveillancegroep, werd adjuvante systemische chemotherapie geassocieerd met een verbeterde algehele overleving (39,2 maanden versus 24,8 maanden; HR: 0,66; 95%-BI: 0,49-0,88; p=0,006). Dit verschil in algehele overleving bleef consistent na uitsluiting van patiënten die binnen 6 maanden postoperatief overleden (HR: 0,68; 95%-BI: 0,50-0,93; p=0,02) en na correctie voor ernstige postoperatieve morbiditeit (HR: 0,71; 95%-BI: 0,53-0,95).

Concluderend kan gesteld worden dat adjuvante systemische chemotherapie mogelijk geassocieerd is met een verbeterde algehele overleving in vergelijking met patiënten die actieve surveillance ondergaan na resectie van geïsoleerde synchrone peritoneale metastasen. Hoewel gerandomiseerde onderzoeken nodig zijn om de invloed van mogelijke resterende confounding-factoren en allocatiebias te kunnen bepalen, kunnen de resultaten van deze studie bijdragen aan klinische besluitvorming bij deze patiëntengroep.

 

Referentie

Rovers KP,  Bakkers C, van Erning FN et al. Adjuvant Systemic Chemotherapy vs Active Surveillance Following Up-front Resection of Isolated Synchronous Colorectal Peritoneal Metastases. JAMA Oncol. 2020 Aug 1;6(8):e202701. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.2701.