Radiotherapie vóór immuuntherapie mogelijk gunstig als behandeling van melanoom breinmetastasen

maart 2020 Kliniek in Praktijk Eline Feenstra
Cancerous cell, tumor disease abstract illustration.

Melanoom hersenmetastasen komen voor bij ongeveer 50% van de melanoompatiënten. In vele gevallen worden radiotherapie en immuuncheckpointremmers ingezet als behandelstrategie, zowel alleen als in combinatie met elkaar. De rol van deze combinatiebehandelingen en hoe deze het beste kunnen worden ingezet, was tot dusver echter nog onduidelijk.

In een retrospectieve analyse werden patiënten onderzocht waarbij chirurgische resectie van hersenmetastasen heeft plaatsgevonden, gevolgd door radiotherapie, immuuntherapie of een combinatie. In deze laatste groep is specifiek gekeken naar de differentiële genexpressie met behulp van RNA-sequencing. Hierbij onderging een deel van de patiënten eerst radiotherapie en vervolgens bestraling. Bij de overige patiënten was dit andersom. Van de 79 patiënten bleken 17 samples geschikt te zijn voor de studie. Een glycoproteïne-getransduceerde syngene melanoommuis werd gebruikt als muismodel om de experimenten te valideren.

Transcriptoomanalyse

De resultaten suggereren dat radiotherapie in combinatie met immuuntherapie superieur is aan radiotherapie alleen. Tevens leek radiotherapie gevolgd door immuuntherapie superieur te zijn aan immuuntherapie gevolgd door radiotherapie (log-rank p=0,064). Transcriptoomanalyse van de verwijderde metastasen liet zien dat er in de groep behandeld met radiotherapie, gevolgd door immuuntherapie sprake was van deregulering van genen betrokken bij apoptotische singalering en modulatoren van ontsteking (in het bijzonder NFKB-signalering). De resultaten werden ondersteund door het pre-klinische muismodel.

De studie presenteert eerste inzichten in de optimale volgorde van radiotherapie en immuuncheckpointremmers bij de behandeling van melanoom hersenmetastases na chirurgische resectie. Toekomstige klinische trials zijn echter noodzakelijk voor vervolgstappen.

Bron
1. International Journal of Radiation Oncology, Biology and Physics