Frequent gebruik van aspirine verlaagt kans op kanker bij vrouwen met risico op ovariumcarcinoom

augustus 2022 Preventie Willem van Altena

Uit een meta-analyse van data van bijna een half miljoen vrouwen met ovariumcarcinoom komt naar voren dat frequent gebruik van aspirine geassocieerd kan worden met een lager kankerrisico. Bevindingen van het onderzoek van het Amerikaanse National Institute of Health, door Lauren Hurwitz en collega’s, werden onlangs gepubliceerd in vakblad Journal of Clinical Oncology.

Aspirine is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel dat veel wordt ingezet omwille van de anti-inflammatoire, antipyretische en analgesische werking. Er wordt al geruime tijd aangenomen dat het gebruik van aspirine mogelijk het risico op ovariumcarcinoom verlaagt, maar er was nog geen specifiek onderzoek naar gedaan of dat ook zo is. Hurwitz en haar team hebben een meta-analyse verricht van de beschikbare data over ovariumcarcinoom. Zij focusten specifiek op de relatie tussen aspirinegebruik en ovariumcarcinoom.

In totaal werd data van 491.651 patiënten met een hoog risico op ovariumkanker onderzocht uit 9 studiecohorten. Het bleek dat tussen de 9,8% en de 38% van de vrouwen in deze cohorten 6 tot 7 dagen per week aspirine innamen. Na een follow-up die varieerde van 4,6 tot 14,3 jaar bleken 2.600 vrouwen ovariumcarcinoom te hebben.

Bevindingen

Meta-analyse van de data liet een afname van 10% zien van het risico op ovariumcarcinoom in de 9 cohorten (hazard ratio: 0,90; 95%-BI: 0,81-1,01) en een afname van 16% in het controlecohort (odds ratio: 0,84; 95%-BI: 0,72-0,98). Gemiddeld genomen werd frequent aspirinegebruik geassocieerd met een 13% lager kankerrisico in alle subgroepen. Wel moet worden opgemerkt dat de risicoafname zich niet voordeed bij patiënten met endometriose.

Conclusie

Uit de studieresultaten kan geconcludeerd worden dat er een behandelvoordeel bij ovariumcarcinoom te behalen is bij frequent gebruik van aspirine. Aspirine zou ingezet kunnen worden als preventieve therapie bij vrouwen met een hoog risico op ovariumcarcinoom.

Referentie

Hurwitz LM, Townsend MK, Jordan SJ, et al. Modification of the association between frequent aspirin use and ovarian cancer risk: A meta-analysis using individual-level data from two ovarian cancer consortia. J Clin Oncol. Published online July 22, 2022.