Vaccin tegen terugkeer alvleesklier- en darmkanker laat veelbelovende resultaten zien

januari 2024 Wetenschap Willem van Altena

Een veelbelovend fase 1-onderzoek naar een vaccin gericht op micrometastatische ziektemarkers bij eerder behandelde alvleesklier- en darmkankerpatiënten onthult opwindende vroege resultaten. De studie, gepubliceerd in Nature Medicine, presenteert positieve bevindingen met betrekking tot T-celresponsen en mogelijke preventie van terugkeer van de kanker.

Het vaccin is ontworpen door wetenschappers van het University of Texas MD Anderson Cancer Center in Houston. Het is erop gericht om micrometastatische ziektemarkers aan te pakken bij eerder behandelde alvleesklier- en darmkankerpatiënten. Het vaccin vertoonde bij 84% van de proefpersonen een positieve T-celrespons. Deelnemers die de mediane respons bereikten of overschreden, vertoonden geen mediane terugvalvrije overleving. Er werden geen ernstige bijwerkingen van graad 3 of hoger waargenomen.

KRAS-mutaties

Het vaccin, gericht op twee verschillende KRAS-mutaties, G12D en G12R, biedt een veelbelovende benadering om micrometastatische ziekten te controleren. Het is off-the-shelf beschikbaar en bindt aan albumine in het lichaam, wat de T-celrespons verhoogt om potentieel onzichtbare micrometastatische ziekten te bestrijden.

T-celrespons

De fase 1-studie toonde aan dat het vaccin veilig en goed verdragen werd. Opmerkelijk was de afwezigheid van laesies op scans bij baseline, met 84% van de patiënten die een afname vertoonden in tumormarkers of ctDNA. Het meest opwindende was de T-celrespons bij 84% van de patiënten, met een mediane toename van 13 keer vanaf baseline.

Fase 2 vervolgonderzoek

Een fase 2-vervolgonderzoek, gericht op een bredere patiëntenpopulatie, is reeds gestart. Het vaccin wordt niet alleen getest bij ctDNA-positieve patiënten, en de gerandomiseerde studie richt zich op een gevarieerdere groep patiënten die al een alvleesklierkankeroperatie hebben ondergaan en adjuvante therapie hebben voltooid. De hoop is gevestigd op een grotere T-celrespons en mogelijk vertraagde terugkeer van de ziekte, met het uiteindelijke doel van volledige genezing voor sommige patiënten.

De fase 2-resultaten worden verwacht in het komende jaar.

Referentie

Pant, S., Wainberg, Z.A., Weekes, C.D. et al. Lymph-node-targeted, mKRAS-specific amphiphile vaccine in pancreatic and colorectal cancer: the phase 1 AMPLIFY-201 trial. Nat Med (2024). https://doi.org/10.1038/s41591-023-02760-3