Tool voorspelt recidiverende galwegkanker na resectie

augustus 2020 Preventie Eline Feenstra
Vector illustration of human liver with faceted low-poly geometry effect

Hoewel chirurgische verwijdering de beste kans op genezing biedt voor patiënten met gelokaliseerd, reseceerbaar intrahepatisch cholangiocarcinoom (ICC), blijft de prognose van deze patiënten grotendeels somber vanwege de hoge incidentie van recidieven. Een nieuwe tool helpt te voorspellen welke patiënten zeer vroeg recidieven (‘very early recurrence’, VER) ontwikkelen (binnen 6 maanden) en wie daarmee de beste kandidaten zijn voor neoadjuvante chemotherapie.

In deze multi-institutionele cohortstudie ontwikkelden 196 van de 880 patiënten (22,3%) VER na resectie. De totale 5-jaars overleving bij patiënten met en zonder VER was respectievelijk 8,9% versus 49,8% (p<0,001). Een preoperatief model was in staat patiënten te stratificeren naar het risico op VER: laag risico (6 maanden recidiefvrije overleving [RFS], 87,7%), gemiddeld risico (6 maanden RFS, 72,3%) en hoog risico (6 maanden RFS, 49,5%) (log-rank p<0,001).

Goede interne en externe validatie

Het postoperatieve model identificeerde op vergelijkbare wijze cohorten van patiënten op basis van de kans op VER: laag risico (6 maanden RFS, 90,0%), gemiddeld risico (6 maanden RFS, 73,1%) en hoog risico (6 maanden RFS, 48,5% ) (log-rank, p<0,001). De kalibratie en voorspellende nauwkeurigheid van de pre- en postoperatieve modellen waren goed in de trainings- (C-index: preoperatief, 0,710; postoperatief, 0,722), de interne (C-index: preoperatief, 0,715; postoperatief, 0,728) en externe (C-index: postoperatief, 0,672) datasets.

Concluderend kan gesteld worden dat deze tool kan helpen bij het voorspellen van de kans op VER na curatieve verwijdering van ICC. De tool presteerde goed op interne en externe validatie en kan clinici helpen bij de preoperatieve selectie van patiënten voor neoadjuvante therapie. Bovendien kan de tool postoperatief helpen met het samenstellen van een surveillance-strategie.

Referentie

Tsilimigras DI, Sahara K, Wu L et al. Very Early Recurrence After Liver Resection for Intrahepatic Cholangiocarcinoma: Considering Alternative Treatment Approaches. JAMA Surg. 2020 Jul 8;e201973.