Hogere leeftijd verhoogt het risico op afstandsrecidief bij niet-gemetastaseerde borstkanker

november 2019 Wetenschap Eline Feenstra
Senior woman at doctor's office.

Vrouwen van 75 tot 79 jaar met niet-gemetastaseerde borstkanker lopen een verhoogd risico op afstandsrecidieven in vergelijking met patiënten van 70 tot 74 jaar, zelfs na correctie voor een verhoogd risico op overlijden wegens andere oorzaken.

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben in meer dan 18.000 patiënten onderzocht wat het effect is van leeftijd op het ontstaan van recidieven. De groep bestond uit patiënten met niet-gemetastaseerde borstkanker die tussen 2003 en 2009 een operatie zijn ondergaan. De cumulatieve incidentie van recidieven werd vastgesteld en hierbij werd gecorrigeerd voor overlijden wegens overige oorzaken.

Risicoverschil

Locoregionale recidieven bleken niet geassocieerd te zijn met leeftijd. Afstandsrecidieven bleken daarentegen wél verband te houden met leeftijd. Patiënten tussen de 75 en 79 jaar oud bleken een verhoogd risico te hebben op het ontstaan van recidieven op afstand (Hazard ratio [sHR], 1.25; 95% betrouwbaarheidsinterval [CI], 1.11-1.41; ≥80 jaar sHR, 1.03; 95% CI, 0.91-1.17).

Inzicht in de rol van leeftijd op het ziekteverloop kan helpen bij het samenstellen van individuele behandelplannen, aldus de onderzoekers. Het resultaat dat patiënten tussen de 75 en 79 jaar een verhoogd risico hebben op afstandsrecidieven in vergelijking tot hun jongere lotgenoten, suggereert dat deze groep patiënten onderbehandeld wordt. Om de oudere patiënten te selecteren die baat hebben bij een intensievere behandeling, adviseren de onderzoekers om hierbij te corrigeren voor het concurrerend sterfterisico. Voorspellende tools kunnen hier een rol in spelen.

Bron
1. de Boer AZ, van der Hulst HC, de Glas NA et al. Impact of Older Age and Comorbidity on Locoregional and Distant Breast Cancer Recurrence: A Large Population-Based Study. Oncologist. 2019 Sep 12. pii: theoncologist.2019-0412.