Snelle start behandeling gevorderd niet-kleincellige longkanker niet altijd opportuun

juni 2023 Kliniek in Praktijk Willem van Altena

Onderzoek door een team wetenschappers van Radboudumc toont aan dat het snel starten met behandeling van patiënten met niet-kleincellig longkanker (NSCLC) die in stadium III of IV gediagnosticeerd worden geen behandelvoordeel met zich meebrengt. Resultaten van het onderzoek van Sosse Klarenbeek en collega’s werden onlangs gepubliceerd in het British Medical Journal Thorax.

Aan de hand van data uit het Nederlandse Kankerregister werd gekeken naar de relatie tussen de tijd-tot-behandeling (TTB) en de overleving bij patiënten met niet-kleincellig longkanker, stadium III en IV.

Chemotherapie

Het bleek dat het risico op overlijden significant verlaagd was bij een langere TTB voor patiënten met stadium III die alleen radiotherapie ontvingen of een vorm van systemische therapie. Ook was het risico op overlijden significant verlaagd bij patiënten met een langere TTB met stadium IV die chemotherapie en/of immunotherapie kregen.

Er werd geen significant verband gevonden tussen de TTB en het risico op overlijden bij patiënten met stadium III die behandeld werden met chemo-radiotherapie en bij patiënten met stadium IV die doelgerichte therapie kregen. Complexere diagnostische procedures vertragen vaak de start van de behandeling.

Geen bewijs

Hoewel het over het algemeen belangrijk is om zo snel als mogelijk te starten met een behandeling, vond de studie van Klarenbeek c.s. geen bewijs dat een snellere start van de behandeling de uitkomsten verbetert voor patiënten met niet-kleincellige longkanker in stadium III en IV.

Het ogenschijnlijk voordeel van een snellere start van de behandeling wordt waarschijnlijk ingegeven door ongemeten patiënt- en tumorkenmerken en door klinische urgentie die de tijdlijnen van behandeling bepalen. Het advies van de onderzoekers is om de tijd-tot-behandeling en de impact ervan continu te evalueren als therapeutische opties verder ontwikkelen en verbeteren.

Referentie

Klarenbeek SE, Aarts MJ, van den Heuvel MM, et alImpact of time-to-treatment on survival for advanced non-small cell lung cancer patients in the Netherlands: a nationwide observational cohort study. Thorax 2023;78:467-475.