Selpercatinib laat verbetering in progressievrije overleving zien bij niet-kleincellige longkanker

augustus 2023 Farmanieuws Willem van Altena

Farmaceut Eli Lilly meldde vrijdag dat zijn selectieve RET-kinaseremmer selpercatinib (op de markt onder de merknaam Retevmo) een superieure progressievrije overleving (PFS) liet zien in de fase III LIBRETTO-431 studie bij patiënten met niet-kleincellige longkanker (NSCLC) in vergelijking met de combinatie van pembrolizumab plus chemotherapie. Het gaat daarbij specifiek om gevorderd RET fusie-positief NSCLC.

Aan het onderzoek namen 261 patiënten deel met gevorderd of gemetastaseerd RET-fusie-positief NSCLC die geen eerdere systemische therapie hadden gekregen voor gemetastaseerde ziekte. Deelnemers werden gerandomiseerd om selpercatinib of platina-gebaseerde chemotherapie plus pemetrexed te ontvangen, met of zonder pembrolizumab, dat de huidige eerstelijns standaardbehandeling is voor patiënten met EGFR/ALK-negatief NSCLC. Volgens de opzet van de studie mocht niet meer dan 20% van de patiënten alleen chemotherapie krijgen zonder pembrolizumab.

Significante verbetering

Resultaten van een tussentijdse analyse aan dat selpercatinib het primaire eindpunt bereikte met een statistisch significante verbetering in PFS ten opzichte van standaardbehandeling pembrolizumab plus chemotherapie. De bijwerkingen die werden waargenomen bij selpercatinib waren over het algemeen consistent met de bijwerkingen die al eerder werden geïdentificeerd.

Eli Lilly zal meer resultaten van de LIBRETTO-431-studie bekend maken tijdens een komend medisch congres. In deze studie worden ook secundaire doelen van algehele overleving, objectieve respons (ORR), duur van de respons en intracraniële ORR in kaart gebracht.

In 2020 kreeg selpercatinib al een versnelde goedkeuring van de FDA voor RET-positieve NSCLC en schildklierkanker die vervolgens vorig jaar werd omgezet in een volledige goedkeuring, op hetzelfde moment dat het een andere versnelde Amerikaanse goedkeuring ontving – dit keer voor lokaal gevorderde of metastatische vaste tumoren met een RET-genfusie. Die beslissing was gebaseerd op gegevens uit de Fase I/II LIBRETTO-001 studie waar selpercatinib een ORR van 44% liet zien.

Referentie

Lees meer over de LIBRETTO-431-studie op ClinicalTrials.gov