PODCAST: Javier Cortes over de KEYNOTE-355-studie

juli 2020 ASCO 2020 Van de redactie

In deze Engelse podcast bespreekt Javier Cortes de resultaten van de gerandomiseerde, dubbelblinde fase III-KEYNOTE-355-studie. Dit onderzoek toonde aan dat pembrolizumab+chemotherapie resulteerde in een verlengde progressievrije overleving vergeleken met placebo+chemotherapie in patiënten met eerder onbehandelde, lokaal terugkerende, niet-opereerbare of gemetasteerde drievoudig-negatieve borstkanker.