Patiënten herstellen haast twee weken sneller na grote buikoperatie dankzij ikHerstel-app

juli 2023 Zorg van de toekomst Willem van Altena

Patiënten die gebruik maken van de ikHerstel-app blijken tot wel 2 weken sneller te herstellen na een grote buikoperatie dan mensen die de app niet gebruiken. Dat is de conclusie uit onderzoek van Amsterdam UMC, geleid door Chantal den Bakker, onder 355 patiënten uit elf Nederlandse ziekenhuizen. Resultaten van haar studie vonden recentelijk hun weg naar het medische tijdschrift The Lancet Digital Health.

De zorg staat onder druk en er is vaak een grote behoefte aan ziekenhuisbedden. Daarom wordt er meestal naar gestreefd om patiënten na hun operatie zo snel mogelijk weer uit het ziekenhuis te ontslaan; vaak zijn ze al na een overnachting al weer thuis. Veel patiënten houden daar een gemengd gevoel aan over en voelen zich onvoldoende begeleid.

Acht hersteldoelen

De ikHerstel-app biedt soelaas: daarmee kunnen patiënten op afstand begeleid worden. De app biedt een herstelplan op maat. Al voor de operatie bespreekt de behandelend arts of verpleegkundige de app met de patiënt. De patiënt laat daarbij weten wat de persoonlijke hersteldoelen zijn, wat hij of zij belangrijk vindt om na de operatie weer te kunnen doen. Er worden 8 van die doelen gedefinieerd. Zo ervaren zij dat ze een deel van de regie over hun eigen gezondheidsverhaal weer in handen krijgen.

De ikHerstel-app is erop gericht om mensen na een operatie te helpen hun dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Aanvankelijk was de app specifiek ontworpen voor vrouwen die een gynaecologische ingreep ondergingen, later kwamen daar chirurgische en orthopedische operaties bij. Het blijkt steevast dat patiënten die de app gebruiken sneller herstellen en minder vaak terugkomen in het ziekenhuis. Dat is niet alleen prettig voor de patiënten maar levert de ziekenhuizen ook een flinke kostenbesparing op.

Darmkanker

In de nu uitgevoerde studie werden 355 mensen gevolgd die een darm- of baarmoederoperatie ondergingen. Dat zijn grote buikoperaties met meer risico op een lange herstelperiode en complicaties, zoals bij darmkanker. De helft van de patiënten kreeg toegang tot de ikHerstel-app, de andere helft kreeg de standaardzorg. Het bleek dat de app-gebruikers gemiddeld 52 dagen na de operatie hersteld waren, terwijl degenen die de app niet gebruikten daar gemiddeld 65 dagen over deden.

Elke patiënt geeft zelf in de app aan welke 8 persoonlijke activiteiten moeten zijn hervat voor er sprake is van persoonlijk herstel. Via de app krijgt hij of zij te zien of het herstel volgens plan verloopt. Indien nodig kan de patiënt via een e-consult contact opnemen met de specialist.

Referentie

Chantal M den Bakker, MD, Prof Frederieke G Schaafsma, MD, Prof Esther C J Consten, MD et al. Personalised electronic health programme for recovery after major abdominal surgery: a multicentre, single-blind, randomised, placebo-controlled trial. The Lancet Digital Healtj. Published: 5 july 2023 DOI: https://doi.org/10.1016/S2589-7500(23)00084-5

Bezoek ook de website van de ikHerstel app.