Nieuwe tool ‘Predict Prostate’ versimpelt complexe besluitvorming bij prostaatkanker

oktober 2021 Zorginnovatie Eline Feenstra
Men's health disease, on prostate cancer or mental illness concept with male patient having consultation with doctor or psychiatrist working on diagnostic examination in medical clinic or hospital

Editor’s pick van dr. Cor de Kroon, gynaecoloog-oncoloog, Leids Universitair Medisch Centrum

 

Beslissingen over de behandeling van prostaatkanker zijn complex. Dit geldt vooral voor mannen met prostaatkanker in een vroeger stadium, waarbij het risico op progressie en de psychologische impact van een kankerdiagnose afgewogen moet worden tegen mogelijke morbiditeit geassocieerd met radicale behandelingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat beslissingsangst en spijt algemeen erkende problemen zijn voor veel nieuw gediagnosticeerde mannen. Prognostische stratificatie is daarom van groot belang bij het begeleiden van behandelingsbeslissingen.

Predict Prostate is een gratis beschikbaar online hulpmiddel voor gepersonaliseerde risicocommunicatie voor mannen die onlangs zijn gediagnosticeerd met niet-gemetastaseerde prostaatkanker. De nauwkeurigheid ervan is beoordeeld in meerdere validatiestudies, maar de klinische impact van de tool op de besluitvorming van de patiënt was niet eerder geëvalueerd.

 

Om deze reden werd een multicenter gerandomiseerde studie uitgevoerd in 8 centra in het Verenigd Koninkrijk. Hierbij werden nieuw gediagnosticeerde mannen die actieve surveillance of radicale behandeling overwogen, gerandomiseerd verdeeld tussen ofwel standaardzorg (‘standard of care’, SOC) of SOC in combinatie met het gebruik van Predict Prostate. Gevalideerde vragenlijsten werden ingevuld om de impact van de tool op beslissingsconflict, onzekerheid, angst en begrip van overleving te beoordelen.

Beter geïnformeerd en verhoogde zekerheid

Een totaal van 156 patiënten werd geïncludeerd in de studie met een gemiddelde leeftijd van 67 jaar (bereik: 44-80) en prostaatspecifiek antigeenniveau van 6,9 ng/ml (bereik: 0,5-59,8). Van deze groep werden 81 patiënten gerandomiseerd naar de Predict Prostate-arm en 75 naar alleen SOC. De gemiddelde beslissingsconflictscores waren 26% lager in de Predict Prostate-groep (gemiddelde = 15,9) dan in de SOC-groep (gemiddelde = 21,5; p=0,01). Scores op de subschalen ‘effectieve beslissing’, ‘onzekerheid’ en ‘waarde duidelijkheid’ gaven allemaal aan dat de Predict Prostate-groep zich beter geïnformeerd en zekerder voelde over hun beslissing (allemaal p<0,05). Er was geen significant verschil in angst tussen de twee groepen.

Samengevat vermindert Predict Prostate beslissingsconflicten en onzekerheid bij patiënten met niet-gemetastaseerde prostaatkanker. Dit is de eerste gerandomiseerde studie van een dergelijk instrument in deze context; het toont aan dat Predict Prostate het complexe besluitvormingsproces bij prostaatkanker direct kan ondersteunen.

Referentie

Thurtle D, Jenkins V,  Freeman A et al. Clinical Impact of the Predict Prostate Risk Communication Tool in Men Newly Diagnosed with Nonmetastatic Prostate Cancer: A Multicentre Randomised Controlled Trial. Eur Urol. 2021 Nov;80(5):661-669.