Nieuwe operatiemethodes scoren beter bij benigne prostaathyperplasie

januari 2020 Oncotrials
Man Receiving Medical Scan for Prostate Cancer Diagnosis

Dor onderzoekers uit Taiwan is recent een grote meta-analyse uitgevoerd van trials aangaade naar de werkzaamheid en veiligheid van verschillende endoscopische operatiebehandelingen voor benigne prostaathyperplasie. Hierin werden de volgende methodes vergeleken: vaporisatie van de prostaat (VP), bipolaire transurethrale resectie van de prostaat (B-TURP) en laser enucleatie (LEP) met gebruik van holmium, thulium, kaliumtitanylfosfaat of diode. Deze methodes werden vergeleken met de operatiemethode die sinds 1970 de meest toegepaste operatie is bij dit ziektebeeld: monopolaire TURP.

Studie-opzet

In de studie van Huang et al (2019) zijn 109 trials geanalyseerd, met totaal 13.676 participanten. De primaire uitkomsten waren maximale urinevloeistofstroom na operatie (Qmax) en de internationale prostaat symptoomscore (IPSS) 12 maanden na de operatie. Secundaire uitkomstmaten waren Qmax en IPPS-scores 6,24 en 36 maanden post-operatie. Verder is gekeken naar perioperatieve parameters en operatieve complicaties.

Maximale urinestroom na operatie

De vier enucleatiemethodes hadden de hoogste Qmax op 6 en 12 maanden na de operatie. Hierna waren deze Qmax-waardes het hoogste bij de resectie en vaporisatiemethodes. Zes maanden na de operatie is de hoogste Qmax gemeten bij bipolaire enucleatie (bipolaire EP), namelijk 2,67 ml/s (95%-BI: 0,96-4,39). Het grootste negatieve verschil met monopolaire TURP (M-TURP) in Qmax is toen gemeten bij kaliumtitanylfosfaat-laservaporisatie (KTP LVP Q-max: -0,68 ml/s, 95%-BI: -2,37-1,00).

Een jaar na de operatie vertoonde bipolaire EP nog steeds het hoogste Qmax-resultaat: 2,42 ml/s (95%-BI: 1,11-3,73) en diode laservaporisatie het grootste negatieve verschil met M-TURP, Qmax: -1,90 ml/s (95%-BI: -5,07-1,27). Verder vertoonden bipolaire EP, holmium laserenucleatie en bipolaire TURP allen een significant hogere Qmax dan M-TURP op 12,24 en 36 maanden na de operatie.

Internationale Prostaat Symptoom Score

Op zes maanden en een jaar na de operatie scoorden enucleatiemethodes een hogere Internationale Prostaat Symptoom score (IPSS) dan andere behandelingsmethodes van benigne prostaathyperplasie. Zes maanden post-operatie varieerde het verschil in IPSS-waardes met M-TURP van -0,62 bij bipolaire EP (95%-BI: -1,76-0,51) tot 0,70 bij diode laservaporisatie (95%-BI: -2,26-3,66). Een jaar na de operatie scoorde diode laserenucleatie het beste op IPSS (-1,00, 95%-BI: -2,41-0,40) en waren de meeste plasklachten aanwezig na diode laservaporisatie (IPSS: 1,30, 95%-BI: -1,16-3,76).

Perioperatief

De katheterisatielengte is verzameld in 82 geanalyseerde trials. Alle behandelmethodes hadden een kortere katheterisatietijd dan de monopolaire TURP. Vergeleken met M-TURP was de katheterisatietijd het meest afgenomen bij behandeling met diode laserenucleatie (43,07 uur afname, 95%-BI: 29,96-56,17) en het minst afgenomen bij bipolaire TURP (10,8 uur afname, 95%-BI: 6,15-15,44).

Hemoglobine-afname is gemeten in 68 geanalyseerde trials. Alle methodes scoorden hierin beter dan M-TURP, voornamelijk de vaporisatie en enucleatiemethodes. Vergeleken met M-TURP was er bij KTP LVP de grootste verminderde afname in hemoglobine (12,5 g/L minder dan bij M-TURP, 95%-BI: 0,1-3,8), deze was 1,9 g Hb/L minder bij B-TURP dan bij M-TURP die hiermee het kleinste verschil toonde.

Complicaties

Er waren weinig bijwerkingen van de behandelingen en in sommige geanalyseerde onderzoeken zelfs geen. Bloedstolselretentie en bloedtransfusie events traden het meeste op in M-TURP en daarna in B-TURP. Deze kwamen met minste voor bij vaporisatie- en enucleatiemethodes die laser- of bipolaire energie gebruiken. Voor bloedstolselretentie was een OR bij bipolaire EP van 0,12 (95%-BI: 0,02-0,76) en een OR van 0,49 bij B-TURP (0,32-0,74). Aangaande bloedtransfusies, de laagste OR was bepaald bij holmium LEP (0,05, 95%-BI: 0,01-0,22). De hoogste OR was bepaald bij bipolaire TURP (0,42,95%-BI: 0,28-0,61).

Bron
1. Huang, S, et al. Comparative efficacy and safety of new surgical treatments for benign prostatic hyperplasia: systematic review and network meta-analysis. bmj 367 (2019).