Nieuwe behandeling voor agressief type galwegkanker met FGFR-remmers

januari 2023 Oncotrials Willem van Altena
The doctor shows the gallbladder on a blue background.

Het nieuwe geneesmiddel futibatinib laat veelbelovende tumorremmende activiteit zien bij patienten met een agressieve vorm van cholangiocarcinoom ofwel galwegkanker. Uitkomsten van een studie die werd geleid vanuit Cancer Center Amsterdam werden onlangs gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

Galwegkanker is een aandoening waarbij tumoren ontstaan in de galwegen. Omdat dit type kanker pas symptomen presenteert wanneer de ziekte vrij ver gevorderd is, is de prognose van galwegkanker slecht. Ongeveer twee derde van de patiënten ondervindt terugkeer van de ziekte na operatie.

Oncogeen-afhankelijke tumor

Mutaties in het Fibroblast Groeifactor Receptor 2-gen (FGFR2) blijken bij 14% van de galwegkankerpatiënten met een bepaald type kanker, intrahepatisch cholangiocarcinoom (iCCA) voor een versnelling van de tumorgroei te zorgen. Door de mutatie verandert FGFR2 in een oncogeen, en zodoende ontstaat wat wel wordt omschreven als een ‘oncogeen-afhankelijke tumor’. In dat proces zijn tumorcellen in hoge mate afhankelijk van een of meer gemuteerde genen. In zekere zin is deze afhankelijkheid een vorm van zwakte van de tumorcellen, die therapeutische mogelijkheden biedt. Door middel van persoonlijke behandelingen kan het groeisignaal dat door deze oncogenen wordt afgegeven geblokkeerd worden.

Twee nieuwe medicijnen, pemigatibib en infigartinib, zijn onlangs door de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA goedgekeurd. Beide FGFR-remmers lieten goede responsen zien van respectievelijk 35,5 en 23,1%. Een derde geneesmiddel, futibatinib, komt daar mogelijk bij. Onder leiding van dr. Heinz-Josef Klümpen van Cancer Center Amsterdam heeft een internationaal team van wetenschappers onlangs de FOENIX-CCA2 klinische studie uitgevoerd.

Haarverlies

Futibatinib presteerde zelfs beter dan de twee eerder genoemde medicijnen, met een responspercentage van 42%. Tevens was er sprake van een langdurige respons, en een stabiele kwaliteit van leven gedurende de 9 maanden van de studie. Ook was de overleving beter dan bij de standaard chemobehandeling. Daarbij was het bijwerkingenprofiel van futibatinib gunstiger dan bij de andere middelen. Zo kreeg slechts 8% van de behandelde patiënten te maken met compleet haarverlies. Bij pemigatinib was dat 46%.

De onderzoekers pleiten wel voor het zoeken naar betere methoden om het DNA van tumorbiopten in kaart te brengen, zodat beter vastgesteld kan worden welke patiënten het meeste baat bij een behandeling met futibatinib hebben.

Momenteel is een fase-III studie met futibatinib gaande waarbij het middel in eerste lijn wordt ingezet. Primair eindpunt van die studie is algehele overleving (‘overall survival’, OS). Daarnaast zijn er nog andere studies waarin FGFR-remmers worden vergeleken met standaard chemotherapie als eerstelijnsbehandeling. Het is echter niet eenvoudig om voldoende patiënten te vinden om deze studies mee uit te voeren; het gaat immers om een zeldzaam subtype van galwegkanker.

Referentie

Goyal L, Meric-Bernstam F, Hollebecque A; FOENIX-CCA2 Study Investigators. Futibatinib for FGFR2-Rearranged Intrahepatic Cholangiocarcinoma. N Engl J Med. 2023 Jan 19;388(3):228-239. doi: 10.1056/NEJMoa2206834. PMID: 36652354.