Nieuw predictiemodel voor recidiefvrije en melanoom-specifieke overleving na schildwachtklierbiopsie

april 2024 Kliniek in Praktijk Niels Elbert

Een nieuw predictiemodel voorspelt nauwkeurig de recidiefvrije en melanoom-specifieke overleving na 5 jaar voor individuele patiënten met een melanoom bij wie een schildwachtklierbiopsie is verricht. Dit concluderen arts-onderzoeker Robert Stassen (Erasmus MC, Rotterdam) en collega-onderzoekers op basis van een internationale retrospectieve analyse.

Schildwachtklierbiopsie

De onderzoekers ontwikkelden een predictiemodel om de recidiefvrije en melanoom-specifieke overleving na 5 jaar te voorspellen bij patiënten van 13 jaar en ouder met een histologisch bevestigd primair melanoom (stadium ≥pT1b) die een schildwachtklierbiopsie hadden ondergaan in de periode tussen 29 oktober 1997 en 11 november 2013 in 4 Europese melanoomcentra, waaronder het Erasmus MC en het Amsterdam UMC.

Uiteindelijk bevatte het model 6 prognostische factoren:

  • status van de schildwachtklier;
  • Breslow-dikte;
  • aanwezigheid van ulceratie;
  • leeftijd van de patiënt op het moment van de biopsie;
  • lokalisatie van de primaire tumor en
  • maximale diameter van de grootste schildwachtkliermetastase.

De prestaties van het model werden beoordeeld aan de hand van discriminatie – dat wil zeggen: de oppervlakte onder de ‘receiver operating characteristics’-curve (‘area under the curve’, AUC) en kalibratie. Het model werd extern gevalideerd in een cohort van patiënten met een primair melanoom die in de periode 30 januari 1997-12 december 2013 een schildwachtklierbiopsie hadden ondergaan in het Melanoma Institute Australia in Sydney, Australië.

Resultaten

Het ontwikkelingscohort bestond uit 4.071 patiënten (51% vrouw en 22% met schildwachtklier-positieve ziekte), en het validatiecohort uit 4.822 patiënten (resp. 41 en 18%). De mediane follow-upduur bedroeg 4,8 jaar in het ontwikkelingscohort en 5,0 jaar in het validatiecohort. In het ontwikkelingscohort was de recidiefvrije overleving 73,5% (95%-BI: 72,0-75,1) en de melanoom-specifieke overleving 86,5% (95%-BI: 85,3-87,8) na 5 jaar; in het validatiecohort was dit respectievelijk 66,1% (95%-BI: 64,6-67,7) en 83-3% (95%-BI: 82,0-84,6). In het ontwikkelingscohort was de AUC voor de voorspelling van de recidiefvrije overleving 0,80 (95%-BI: 0,78-0,81), en de AUC voor de voorspelling van de melanoom-specifieke overleving 0,81 (95%-BI: 0,79-0,84); in het validatiecohort was dit respectievelijk 0,73 (95%-BI: 0,71-0,75) en 0,76 (95%-BI: 0,74-0,78).

Volgens de onderzoekers kan hun predictiemodel belangrijke implicaties hebben voor de klinische besluitvorming rond adjuvante behandelingen bij patiënten met een hoog-risicomelanoom.

Referentie

Stassen RC, Maas CCHM, van der Veldt AAM, et al. Development and validation of a novel model to predict recurrence-free survival and melanoma-specific survival after sentinel lymph node biopsy in patients with melanoma: an international, retrospective, multicentre analysis. Lancet Oncol 2024;25:509-17.