Nieuw onderzoek naar immunotherapie bij neuroblastoom in Prinses Máxima Centrum

augustus 2022 Medisch onderzoek Willem van Altena
Neuroblastoma is a cancer that develops from immature nerve cells found in several areas of the body. Neuroblastoma most commonly arises in and around the adrenal glands, which have similar origins to nerve cells and sit atop the kidneys.

Aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht start binnenkort een onderzoek naar nieuwe immunotherapieën voor kinderen met hoog-risico neuroblastoom. Hoog-risico neuroblastoom is een zeldzame vorm van pediatrische kanker die jaarlijks bij ongeveer 15 kinderen wordt vastgesteld. De prognoses zijn slecht: na 5 jaar is minder dan de helft van de kinderen nog in leven. Immunotherapie kan echter mogelijk een nieuwe behandeloptie betekenen.

Kinderoncoloog dr. Lieke Tytgat zal het onderzoek leiden. Haar voornaamste doel is het blootleggen van het mechanisme van de kanker zelf, en van de manier waarop het afweersysteem op de kanker reageert. Het onderzoek wordt gedaan  behulp van kankercellen uit biopten, en organoïden, minitumoren die in een laboratorium gekweekt worden uit kankercellen.

Anti-GD2

Tytgat weet ook dat resultaten uit deze labtesten niet goed voorspellen wat uiteindelijk in het lichaam zal werken. In haar nieuwe onderzoek zal ze dus vooral dierproeven met muismodellen doen. Niet alleen hoopt ze zo meer aan de weet te komen over het samenspel tussen neuroblastoom en afweersysteem, maar ook komen er mogelijke nieuwe therapieën aan het licht. En er wordt meer duidelijk over het effect van anti-GD2, een bestaande therapie voor hoogrisico neuroblastoom.

Referentie

Persbericht Prinses Máxima Centrum